Uutiset | 20.12.2018

Arvokasta palautetta asiakkailtamme vuodelta 2018

Hoivatilat kiittää

Haluamme kiittää yhteistyökumppaneitamme saamastamme palautteesta sekä kuluneen vuoden hyvästä yhteistyöstä!

Marraskuussa toteutimme jälleen vuosittaisen asiakaskyselymme ja saimme hyvät arvioinnit mm. siitä, että Hoivatilat ratkaisee asiakkaiden tilatarpeet laadukkaasti ja asiakaspalvelu on nopeaa. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että lähes kaikki asiakkaamme ovat valmiita suosittelemaan Hoivatiloja yhteistyökumppanina (4,4/5). Tämän suhteen olemme onnistuneet parantamaan vuosi vuodelta.

Saimme myös arvokasta tietoa siitä, mitkä palvelumme osa-alueet kaipaavat kehittämistä. Tulevan vuoden aikana keskitymme erityisesti rakennuttamisen aikataulutukseen ja asiakkailta tulevien tarpeiden ja kehitysideoiden parempaan huomioimiseen hankkeen valmisteluvaiheessa.

Edellinen Seuraava