Blogi | 5.3.2019

Arvot ja vastuullisuus yritystoiminnassa

Yritysten arvoista, etiikasta ja vastuullisuudesta puhutaan nyt paljon. Nuorempana kritisoin usein yritysten kirjoitettuja arvoja, sillä ne tuntuivat olevan kaikilla samaa jargonia. Arvoja ei saisi määritellä kevyesti copy-paste -periaatteella, vaan niiden tulisi kuvastaa juuri niitä ihanteita, joiden varassa yritys toimii. Arvot seisovat organisaation toiminnan, johtamisen ja päätöksenteon kivijalkana.

Aidot arvot lähtevät ihmisistä, he ovat yhteisönsä mainelähettiläitä. Olen kokenut, että oululaisuutta ja pohjoissuomalaisuutta arvostetaan korkealle muualla Suomessa. Meitä pidetään lähtökohtaisesti ahkerina ja reiluina sanojemme mittaisina tekijöinä. Tätä mainetta meidän kannattaa yhdessä vaalia!

Julkisessa keskustelussa nousee usein esille näkökulma, ettei yrityksiltä voi odottaa hyvää palvelua, koska niiden tehtävänä on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Mutta saako yritys tuottaa voittoa, onko se eettisesti oikein?

Yrittämiseen liittyy kiinteästi taloudellinen riskinotto, jolle omistajat odottavat – perustellusti – tuottoa jollain aikavälillä. Kun yritys tuottaa hyvää ympärilleen muun muassa investointien, arvonluonnin, työpaikkojen ja verojen maksun muodossa, on sillä lupa tehdä myös tulosta.

Jos yrityksen elämäntehtävä rajoittuu ainoastaan rahan tekemiseen, on sen missio ontto. Tarvitaan syvempi ja merkityksellisempi perustarkoitus.

Henry Ford on kuvannut asiaa osuvasti: A business that makes nothing but money is a poor business.

Yksityiset investoinnit yhteiskunnan tukena

Arvot ja eettisyys ovat olleet pinnalla viime aikoina myös julkisessa hoivakeskustelussa. Perustellusti yrityksiltä on kysytty ja vaadittu eettisyyttä ja vastuullisuutta. Eurot ensin -ajattelu ei ole kestävää. Yleensä hyvää ja laadukasta toimintaa seuraa myös taloudellinen menestys – ja hyvä maine.

Vaikka hoivapalvelujen tuottaminen ei olekaan omaa työsarkaani, olen tulkinnut hoivaa käsittelevät uutiset aika ajoin varsin yksipuolisina. Onko satojen hoiva-alan yritysten ja järjestöjen merkittävä rooli laitoshoidon purkamisessa ja kodinomaisiin palvelutaloihin siirtymisessä päässyt unohtumaan?

Huomionarvoinen seikka on sekin, että Suomeen on viimeisen vuosikymmenen aikana toteutettu hoivayritysten aktivoimana miljardien edestä uusia, nykyaikaisia palvelukiinteistöjä. Ilman yksityisiä investointeja suuri osa näistä tiloista olisi jäänyt rakentamatta. Tämäkin on yhteiskuntavastuuta.

Läpinäkyvyys ja avoimuus ovat välttämättömiä asioita yritystoiminnassa. Kestävien valintojen tekeminen pitää sisällään terveen vastuuntunnon paitsi työntekijöistä, asiakkaista ja kumppaniverkostosta, myös yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Yrityksen, jonka arvoperusta on kunnossa, on mahdollista menestyä kestävästi.

Kirjoitus on julkaistu aiemmin kolumnina sanomalehti Kalevassa.

Edellinen Seuraava