Blogi

Miksi valinnanvapaus on niin tärkeää?

Hallitus on linjannut, että asiakkaan valinnanvapautta lisätään sosiaali- ja terveyspalveluissa. ”Lain tavoitteena on, että valinnanvapaus lisää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaa palveluun pääsyä ja parantaa palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta.” (Sote- ja maakuntauudistus) Arvioin valinnanvapauden merkitystä oman kokemukseni pohjalta, joka on syntynyt…

Lue lisää →

Miksi asiakaskokemus on niin tärkeä?

Onnistuneen asiakaskokemuksen merkitys korostuu nykypäivänä entistä enemmän, koska yrityksillä on paljon valinnanvaraa valitessaan kumppaneita ja palveluita. Miten differoitua -kysymystä miettivät varmasti jokainen markkinoilla kilpailutilanteessa toimiva palveluyritys. Tutkimusten mukaan ratkaisu löytyy asiakkaan kokemuksesta, joka muodostuu kaikkien kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summasta.

Lue lisää →

Päiväkoti – mitä vaihtoehtoja hankkia uudet tilat kuntaasi?

ROTI 2017 -raportin mukaan koulu- ja päiväkotikiinteistöissä 12-18 % kerrosalasta on kosteus- tai homevaurioisia ja vaativat kiireellistä korjausta. Mitä vaihtoehtoja kunnalla on hankkia uudet päiväkotitilat – tarvittaessa nopeastikin? Kunnallinen päiväkoti Kunnallisessa päiväkodissa kunta vastaa sekä palveluista että tilojen rakentamista, vuokraamisesta…

Lue lisää →

ROTIA rakentamisen laatuun – digitalisaatiosta apua?

Rakennetun ympäristön tila ROTI 2017 -raportti julkaistiin viime viikolla. Julkaisu on kahden vuoden välein päivitettävä laaja asiantuntija-arvio rakennetun omaisuuden tilasta. Raportti tiivistää rakennetun ympäristön merkityksen: 99 % ihmisten ajankäytöstä tapahtuu rakennetussa ympäristössä ja 80 % Suomen kansallisvarallisuudesta on kiinni…

Lue lisää →

Elinkaarimalli – mitä vaihtoehtoja tarjolla?

Valtaosa kunnissa tehdyistä rakennushankkeista toteutetaan edelleen perinteisellä toteutusmallilla. Tässä mallissa kunta vastaa suunnittelusta tai suunnitteluttamisesta ja urakoitsija hankkeen toteuttamisesta. Kiinteistön ylläpito hoidetaan omana työnä tai ostopalveluna.  Ylen uutisen mukaan kunnat ovat varovasti siirtymässä vaihtoehtoisiin rakentamisen malleihin kuten elinkaarimalliin. Elinkaarimalli…

Lue lisää →