Blogi

”Teen työtä jolla on merkitystä”

Aloitin toukokuun alussa työt Hoivatiloissa kiinteistöpäällikkönä. Työtehtäviini kuuluu Hoivatilojen kiinteistöistä sekä talotekniikkajärjestelmien toiminnasta ja kunnossapidosta huolehtiminen. Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa varmistaa sen, että tiloissamme on hyvä toimia, asua ja työskennellä. Uskon, että vastuullisella rakentamisella, suunnitelmallisella ja palveluhenkisellä kiinteistöjen ylläpidolla saavutamme…

Lue lisää →

Kuivaketju10 – mitä?

Kuivaketju10 on uusi Oulun rakennusvalvonnassa kehitelty toimintamalli, jolla pyritään estämään kosteusvaurioiden syntyminen kaikissa rakennusprosessin eri vaiheissa. Se keskittyy kymmenen rakentamisen kosteusriskin hallintaan, millä vältetään 80% kosteusvaurion aiheuttamista kustannuksista. Hoivatilat pilotoi toimintamallia yhdessä Lapti Rakennusliikkeen kanssa Oulussa käynnissä olevassa…

Lue lisää →

Vertailussa palveluseteli ja yksityisen hoidon tuki

Kunta voi tukea yksityistä päiväkotihoitoa käytännössä kahdella tavalla: yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelillä. Kumpikin malli on tarkoitettu yksityisen päivähoidon tukemiseen ja näin ollen kunnan palveluverkon laajentamiseen. Tiivistin blogiini keskeiset sisällöt kummastakin vaihtoehdosta. Yksityisen hoidon tuki ei ylitä kuntarajoja Yksityisen…

Lue lisää →

Miksi valinnanvapaus on niin tärkeää?

Hallitus on linjannut, että asiakkaan valinnanvapautta lisätään sosiaali- ja terveyspalveluissa. ”Lain tavoitteena on, että valinnanvapaus lisää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaa palveluun pääsyä ja parantaa palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta.” (Sote- ja maakuntauudistus) Arvioin valinnanvapauden merkitystä oman kokemukseni pohjalta, joka on syntynyt…

Lue lisää →

Miksi asiakaskokemus on niin tärkeä?

Onnistuneen asiakaskokemuksen merkitys korostuu nykypäivänä entistä enemmän, koska yrityksillä on paljon valinnanvaraa valitessaan kumppaneita ja palveluita. Miten differoitua -kysymystä miettivät varmasti jokainen markkinoilla kilpailutilanteessa toimiva palveluyritys. Tutkimusten mukaan ratkaisu löytyy asiakkaan kokemuksesta, joka muodostuu kaikkien kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summasta.

Lue lisää →