Artikkelit | 10.4.2018

Elinkaarimalli turvaa kiinteistön kunnon

Kunnat käyttävät elinkaarimallia vähän kiinteistöhankinnoissa. Pienissä kunnissa elinkaarimallin käyttö on erittäin harvinaista. Porvoo on yksi edelläkävijöistä.

Börje Boström toimitilajohtaja

Elinkaarimalli on kiinteistöjen hankintatapa, joissa kiinteistön toteuttaja kantaa rakennuksesta perinteistä takuuaikaa pidemmän ja laajemman vastuun.
– Hankkiessamme kiinteistöt elinkaarimallilla tiedämme samalla, missä kunnossa kiinteistöt ovat 20 vuoden kuluttua. Elinkaarimalli auttaa kiinteistöriskien hallinnassa Porvoon toimitilajohtaja Börje Boström kertoo.

Porvoossa oli useampi syy elinkaarimallin käytölle.
– Kaupunki omistaa paljon kiinteistöjä ja haluamme jakaa kiinteistöriskejä. Porvoossa on käytössä 20 vuoden kiinteistöjen ylläpito ja korjausmalli. Se tarkoittaa kaupungille takuuta siitä, että kiinteistö pysyy kunnossa.

Elinkaarimallilla kouluja ja päiväkoteja

Elinkaarimalli-käsitteen alle voi kuulua hyvin erityyppisiä ja -laajuisia ratkaisuja. Kyseessä ei ole vain yksi toimintamalli. Porvoossa elinkaarimallia käytetään uudiskohteissa.
– Elinkaarimallihankinnat tehdään aina julkisena hankintana. Porvoossa elinkaarimalliin kuuluu kiinteistön ylläpito ja siivous. Sopimukset tehdään 20 vuodeksi. Kilpailutusvaiheessa määritellään myös kiinteistön hinta, mikäli kaupunki päättää hankkia myöhemmin sen itselleen.

Boströmin mukaan elinkaarimalli ei ole edullisempi eikä kalliimpi kuin mikään muukaan hankintatapa.
– Se on työläs hankintatapa, koska kilpailuttaminen tapahtuu neuvotteluteitse ja siihen kuluu aikaa lähes vuosi. Ajan lisäksi kilpailuttaminen vaatii asiakkaalta omia resursseja ja osaamista.

Hankekoon on oltava riittävän iso, jotta elinkaarimallista tulee kilpailukyinen.
– Pieniä hankkeita ei kannata tehdä elinkaarimallilla.  Porvoossa hankekoko on ollut yli kymmenen miljoonaa. Esimerkiksi niputimme viisi kiinteistöä yhteen, joista kolme oli päiväkoteja ja kaksi koulu-kirjastohanketta.

Porvoossa hankintaprosessi sujuu hyvin tilaajan ja urakoitsijan välillä. Ensimmäinen kohde valmistui 2011 ja kiinteistön ylläpito toimii hyvin.
– Kun ylläpidon tasosta sovitaan ennen kuin talo on rakennettu, niin silloin talosta tullaan pitämään hyvää huolta. Silloin ei ole mahdollista jättää huoltoja tekemättä, Boström kiteyttää.

Boströmiä huolestuttaa se, että elinkaarimallin tarjoajia on vähän Suomessa.
– Isot rakennusliikkeet yhdistyvät ja tarjoajien määrä vähenee.

Kuvat: Porvoon kaupunki

Edellinen Seuraava