Blogi | 18.1.2018 | Juhana Saarni

Elinkaarimalli yhdellä sopimuksella

Vuodenvaihde on yrityksissä tilinpäätösten aikaa, kun edellisen vuoden tekemiset ja toimet laitetaan kirjoihin ja kansiin. Me Hoivatiloilla lanseerasimme vuoden 2017 aikana uuden vuokrasopimusmallin, Hoivatilojen elinkaarimallin. Se oli meille hyvin luonteva askel suuntaan, jossa otamme entistäkin suuremman roolin rakennuttamiemme ja omistamiemme kiinteistöjen elinkaaresta.

Luontevaksi asian teki se, että olemmehan Hoivatiloilla linjanneet olevamme kiinteistöjen pitkäaikaisia omistajia ja tehneet toimenpiteitä sitä ajatellen, mm. taloteknisten, rakenteellisien, kiinteistöjen etävalvonnan sekä energiankulutuksen suhteen. Pystyimme myös toteamaan, että meille oli syntynyt runsaasti tietoa eri ratkaisujen toimivuudesta tai toimimattomuudesta yli 100 hankkeen kokemuksella.

Elinkaarimallissa tapahtuu mielestäni hyvin inhimillisistä syistä oikeita asioita, jotka ohjaavat tekemään kiinteistön elinkaaren näkökulmasta oikeita ratkaisuja. Kun omistat kohteen ja kannat vastuun ylläpidosta, on luontevaa, että tehdään ratkaisuja, jotka edistävät ja helpottavat tulevia vuosia – koska olemme niistä itse päävastuunkantajia.

Hoivatilojen elinkaarimallissa tarjoamme ymmärrettävällä tavalla ja ilman vaikeita sopimuskiemuroita yhden sopimuksen elinkaarimallin, joka sisältää asiakkaalle suunnittelun, rakentamisen, rahoituksen sekä ylläpidon. Nämä kaikki yhdellä sopimuksella vaivattomasti!

Tavoitteemme on, ettei yhdenkään elinkaarimallia haluavan tarvitsisi todeta mallin olevan ”liian työläs” tai hankkeen ”liian pieni.” Hoivatilojen elinkaarimalli sopii mainiosti niin päiväkodin, hoivakodin kuin koulunkin sopimusmalliksi.

Olen kuullut joskus sanottavan, että ihmisen kasvot ovat eletyn elämän kuitti. Olen huomannut tämän saman asian sovellettuna usein kiinteistöissäkin. Aika usein ulkoa ja ensimmäisenä nähty julkisivu kertoo, kuinka kiinteistöä on pidetty elinkaaren ajan. Vaikka kiinteistönpidon maailmassa ei olekaan tilinpäätöksen kaltaista lakiin ja normeihin perustuvaa tilinpäätöstä, uskon, että pienillä sopimusteknisillä asioilla saadaan luotua malli, jossa osapuolilla syntyy luontevasti halu katsoa vuosittain ja jatkuvasti, kuinka olemme tehtävämme tehneet ja mitä meidän tulisi parantaa. Mielestäni tämä on omiaan edistämään kiinteistöjen parempaa ja pidempää elinkaarta.

Edellinen Seuraava