Blogi | 1.6.2018 | Mika Ruonakangas

Elinkaarimallilla toimivat tilat investointivapaasti

Elinkaarimalli kiinnostaa kunta-asiakkaita. Se on kiinteistöjen hankintatapa, joissa kiinteistön toteuttaja kantaa rakennuksesta perinteistä takuuaikaa pidemmän ja laajemman vastuun. Elinkaarimalli-käsitteen alle voi kuulua hyvin erityyppisiä ja -laajuisia ratkaisuja. Kyseessä ei ole vain yksi toimintamalli. Kerron nyt Hoivatilojen tavasta toimia.

Asiakas määrittelee sisällön

Hoivatilojen elinkaarimallilla asiakas saa käyttövalmiit tilat yhdellä sopimuksella. Hoivatilat järjestää hankkeelle rahoituksen, kilpailuttaa ja rakennuttaa kiinteistön sekä vastaa sovitulla tavalla kiinteistön ylläpitokustannuksista. Hoivatilojen rakennuttajapäälliköiden valvonnalla varmistetaan, että työmaavaiheessa kaikki sujuu suunnitelmien mukaisesti ja mahdollisiin poikkeamiin pystytään reagoimaan välittömästi. Kun yhteistyö kiinteistön tulevien käyttäjien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa sujuu, on lopputuloksena laadukas, hyvin toimiva kiinteistö. Hoivatilat sitoutuu myös pitämään sen hyvässä käyttökunnossa koko sen elinkaaren ajan.

Elinkaarisopimukseen voidaan räätälöidä asiakkaan näkökulmasta sopivin sisältö. Esimerkiksi sovitaan kiinteistönhuollon, siivouksen, jätehuollon, vartioinnin ja energia-asioiden järjestämisvastuista.

Hoivatilat huolehtii kiinteistön hallintoon, kirjanpitoon ja maksuliikenteeseen liittyvistä asioista. Se hankkii ja tekee sopimukset kiinteistössä tarvittaviin liittymiin kuten kaukolämpö-, vesi-, sähkö-, hälytys- ja valvontaliittymät.

Rakentaminen Terve kiinteistö -konseptilla

Kun Hoivatilat sitoutuu kiinteistön pitkäaikaiseksi omistajaksi jo sopimusvaiheessa, ohjaa tämä panostamaan entistä enemmän käytettäviin materiaaleihin, laadukkaaseen suunnitteluun ja energiatehokkaisiin sekä pitkäikäisiin ratkaisuihin mm. talotekniikan laitevalintojen osalta.

Kiinteistöt rakennetaan Terve kiinteistö -konseptin mukaisesti. Rakennushankkeissamme noudatetaan myös kuivaketju10-kosteudenhallinnan toimintamallia, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla. Kuivaketju10-mallin mukainen toiminta raportoidaan sähköiseen huoltokirjaan kiinteistön suunnittelun, -rakentamisen ja- käytön aikana.

Huolto toimii

Säännöllisten huolto-ohjelmien mukaisten huoltojen ja laadukkaan kiinteistön ylläpidon avulla varmistamme, että kiinteistöt pysyvät hyväkuntoisina ja terveinä. Ylläpitopalveluiden laatua seurataan säännöllisillä laatukierroksilla, kierroksilla on mukana kiinteistön vuokralaisen ja vuokranantajan edustajat sekä ylläpito- ja siivouspalveluiden tuottajat.

Hoivatilojen kiinteistöissä on käytössä myös nykyaikaiset kiinteistönhallinnan järjestelmät mm. sähköinen huoltokirja ja rakennusautomaation etävalvonta. Etävalvonnan avulla pystymme havaitsemaan mahdolliset poikkeamat talotekniikan toiminnassa ja puuttumaan niihin välittömästi. Näin vältymme pidemmiltä toimintakatkoksilta ja kiinteistön sisäilmaolosuhteet pysyvät laadukkaina. Myös kiinteistönhuollolla on etävalvomo käytössään, josta päivystäjäkin pääsee halutessaan tarkistamaan hälytyksen syyn jo ennen kohteeseen lähtöä.

Edellinen Seuraava