Blogi | 24.9.2019

Hankekehittäjän rooli aluesuunnittelussa

Hoivatilat lanseerasi vuoden 2018 Kuntamarkkinoilla Toiveiden kortteli -palvelukorttelikonseptin. Konseptin suunnittelupöydän ympärillä mietimme erityisesti sitä, kuinka voisimme tehdä jokaisesta palvelukorttelista aidosti merkityksellisen sen jokaiselle asukkaalle ja käyttäjälle.

Kullakin palvelukorttelilla tulisi olla oma identiteettinsä ja sen tulisi istua ympäristöönsä. Yksilötasolla korttelin tulee olla asukkaidensa arkea parantava ympäristö ja isommassa kuvassa edesauttaa kaupunkien ja kuntien kehittymistä.

Meille hankekehittäjänä tämä tarkoittaa sitä, että yhden palvelukorttelisapluunan tekeminen ja pohjoisen havumetsävyöhykkeen jokaisen notkelman ja tasangon tömisteleminen samalla kaavalla ei ole ratkaisu.

Hyvä hankekehittäjä huomioi työskentelyssään ympäristön, alueen identiteetin ja asukkaat sekä kuntien tarpeet. Vaikka hyviksi todetuista toteutuksista usein tulee konseptimaisesti toistettavia malleja, niin palvelukorttelimme yksilöidään jatkossakin ihmisten toiveiden mukaisiksi.

Palvelukortteli maanomistajan näkökulmasta

Millaiselle tontille palvelukorttelit sitten soveltuvat? Koska hankkeemme räätälöidään aina ympäristöön sopiviksi, emme rajaa etukäteen mitään mahdollisuuksia pois. Vaikuttavia tekijöitä ovat toki kunnan näkemys aluerakenteen kehittämisestä sekä alueelle jo rakennetut ympäristöt. Hankekehittäjän vastuulla on löytää puuttuva palanen – se, johon palvelukortteli sopii.

Palvelukorttelit vähentävät ei-toivottua alueellista segregaatiota tuomalla alueelle monisukupolvista ja -muotoista asumista. Ne myös lisäävät työpaikkoja ja palveluita, ja ovat siten aluetta kehittävälle maanomistajalle rahan arvoisia tuotteita.

Korttelin tuomat lähipalvelut lisäävät alueen kiinnostavuutta ja niiden pysäköintiratkaisut saadaan usein ratkaistua kustannustehokkaasti. Rakennusoikeuden määrää voidaan siis kasvattaa, ja tuottaa näin maalle lisää arvoa. Palvelukortteleiden avulla pystytäänkin luomaan tilanne, jossa asukkaat, käyttäjät, maanomistajat ja kunnat hyötyvät kaikki aidosti, ottamatta mitään toisilta pois.

Ota yhteyttä

Me Hoivatiloilla etsimme aktiivisesti tällaisia mahdollisuuksia ympäri Suomen ja haluamme olla kumppanina toteuttamassa entistä parempia paikkoja asua, tehdä töitä, elää ja nauttia jokaisesta päivästä.

Edellinen Seuraava