Blogi | 6.6.2016 | Ari Hyvärinen

Hoivarakennuttamisessa eko menee egon edelle

Ekologialla on alun perin tarkoitettu luonnontaloutta, luonnon huomioon ottamista ihmisen toiminnassa. Ekologisuus pitää nykyään kansanomaisemmin sisällään mm. ajatuksia raaka-aineiden ja luonnon säästämisestä sekä kunnioittamisesta toiminnassamme. Varmaankin tuo jäljempänä oleva lienee lähempänä nykyistä käsitystämme asiasta.

Yhteistyökumppaneilta saamiemme palautteiden perusteella ekologisuus kiinnostaa enenevissä määrin erityisesti, kun se voidaan yhdistää kustannussäästöiksi. Ekologisuutta saavutetaan pienillä tai suurilla valinnoilla rakennuttamisessa. Ekologisuus on tehokasta toimintaa ja ammattimaisuutta, mikä tuo kilpailuetua asiakkaillemme.

Ensimmäinen aurinkosähköpilotti käynnissä

Led-valaistuksella saavutetaan kustannussäästöjä nopeimmillaan palvelukodeissa jopa noin vuoden takaisinmaksuajalla. Lämpöpumpputeknologia hyödyntää välillisesti aurinkoenergiaa ja tarjoaa varsin houkuttelevilla hyötysuhteilla varsin järkeviä mahdollisuuksia hyvän sisäilmaston toteuttamiseksi niin lämmityksessä kuin tarvittaessa viilennyksessäkin.

Asiakkaittemme kanssa käymme tyypillisesti läpi lämpöpumppujen hyödyntämismahdollisuudet hankkeissa. Tarkastelun kohteena ovat kokonaiskustannukset, missä on huomioitu myös investointien tuomat säästöt käyttö- ja huoltokustannuksiin. Aurinkosähkön laajempi hyödyntäminen energian säästössä on ovella: Toteutamme ensimmäisen pilotin aurinkosähköjärjestelmästä kohteessamme ihan kesän aikana. Tästä se lähtee!

Hyödyt heijastuvat myös kansantalouteen

Ekologisuus yhtiössämme on myös lähellä toimivien kumppaniemme ja materiaali- ja laitetoimittajien hyödyntämistä. Ekologisuutta on lähellä valmistettujen, suomalaisten tuotteiden hyödyntäminen, mikä osaltaan varmistaa huolto- ja varaosapalvelujen saatavuutta. Tällä on selkeästi myönteinen vaikutus Suomen kansantalouteen.

Henkilökohtaisena linjauksenani on, että kohteissamme käytetään tekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimivasti niin, että kohteemme ovat mahdollisimman helppoja käyttää. Ekologisuus rakentamisessa on riskialttiiden ratkaisujen välttämistä. Tekniikkaa hyödynnetään siinä, missä se tuottaa selkeää lisäarvoa.

Tavoitteenamme on, että rakennuttamamme kiinteistöt jäävät omistukseemme. Tällä on selkeä motivaatio meille kiinteistön omistajille huolehtia kiinteistöjen olevan tehty hyvin ja pitkäikäisistä tuotteista laadukkaasti. Olemme kiinnostuneita kiinteistöistämme ja niiden hyvinvoinnista palvelemaan asiakkaittemme tarpeita.

Seuraava