Uutiset | 10.4.2018

Hoivatilat ottaa käyttöön Kuivaketju10-toimintamallin

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla. Se keskittyy kymmenen rakentamisen kosteusriskin hallintaan, millä vältetään 80 prosenttia kosteusvaurion aiheuttamista kustannuksista. Rakentamisen Laatu RALA ry vastaa Kuivaketju10:n ylläpidosta ja jatkokehityksestä.

Ympäristöministeriö on hyväksynyt asetuksen, jonka myötä lupaa edellyttävälle rakennushankkeelle on laadittava kosteudenhallintaselvitys 1.1.2018 alkaen. Suurimpien kaupunkien rakennusvalvonnat edellyttävät jo Kuivaketju10-toimintamallin noudattamista. Hoivatilat on tehnyt päätöksen ottaa Kuivaketju10-toimintamallin käyttöön kaikissa rakennushankkeissaan. Se pilotoi Kuivaketju10-toimintamallia viime vuonna Ouluun toteutetussa palvelutalokohteessa. Ensimmäinen varsinainen Kuivaketju10-toimintamallin mukainen hirsipäiväkotihanke on käynnissä Iisalmessa.

10 keskeisistä kosteusriskiä kuriin

Kuivaketju10-mallissa toimenpiteet kohdennetaan nimensä mukaisesti kymmeneen keskeisimpään kosteusriskiin. Pääriskeissä on huomioitu rakennuksen keskeiset kosteusriskikohdat (esim. märkätilat, vesikatto, kosteiden rakenteiden päällystäminen sekä rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus.) Näistä riskeistä tarkemmin rakennuttajapäällikkömme Ari Hyvärisen blogissa

Riskien torjuntaa kaikissa vaiheissa tilaamisesta käyttöön

Mahdolliset riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa aina kattavista suunnitelmista kiinteistön huolelliseen käyttöön asti. Päätös Kuivaketju10 noudattamisesta velvoittaa rakennuttajaa kiinnittämään hankkeeseen jo alkuvaiheessa kosteuskoordinaattorin, joka valvoo ja ohjaa tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n toteutumista koko prosessin ajan. Suunnittelijoiden tulee osoittaa, että he ovat ottaneet suunnitelmissaan huomioon riskilistan ja todentamisohjeen.

Keskeistä todentaminen ja dokumentointi

Onnistuminen todennetaan luotettavasti todentamisasiakirjalla, johon kunkin vastuualueen edustaja kuittaa vaaditut tehtävät suoritetuksi asianmukaisesti. Kosteuskoordinaattori koordinoi kuivaketju10:n toteutumista ja raportoi rakennusvalvonnalle sekä kokoaa todentamistulokset. Kosteuskoordinaattorin tulee olla urakoitsijasta riippumaton taho, jolla on vähintään vastaavan mestarin tai rakennusfysikaalisen suunnittelijan pätevyys. Myös FISE:n myöntämä rakennustyönvalvojan pätevyys mahdollistaa koordinaattorina toimimisen.

Paremman laadun puolesta

Kuivaketju10-toimintamalli on linjassa Hoivatilojen tavoitteiden kanssa. Vastuullinen rakennuttaminen ja omistaminen sekä laadukkaat kiinteistöt ovat kivijalka, jonka päälle rakentaa. Näemme, että Kuivaketju10 noudattaminen antaa hyvät edellytykset tehdä terveitä, turvallisia ja arvonsa säilyttäviä rakennuksia.

Edellinen Seuraava