Olemme erikoistuneet päiväkoti- ja hoivakiinteistöjen, koulujen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen.

Olemme toteuttaneet yli 200 hanketta yli 60 kuntaan. Kokemukset ovat hioneet toimintatapamme tehokkaiksi ja kustannustehokkaiksi. Suurin osa hankkeistamme on kytkeytynyt uudenlaisiin palvelumalleihin ja nopeisiin asiakastarpeisiin. Kasvaviin kuntiin on tarvittu uusia palveluntarjoajia ja vaihtoehtoja kuntalaisille.

Kuntien velkaantuneisuus, vanheneva rakennuskanta ja yhä korkeammat vaatimukset hoivan palvelutasolle luovat kuntasektorille merkittävän haasteen. Tämän vuoksi kunnat hakevat yhä aktiivisemmin yksityisiä sijoittajia ja tulevat mielellään itsekin vuokratiloihin, jotka eivät kasvata kunnan velkataakkaa.