Blogi | 31.8.2016 | Elina Suikki

Hyvä asiakaskokemus on lupausten lunastamista

Yksi hiljattain tapahtunut oma asiakaskokemukseni on saanut minut miettimään, miksi asiakkaan arvostaminen on niin vaikeaa arjessa. Tiedämme hyvin, kuinka ratkaiseva hyvä asiakaskokemus on ostopäätöksen teossa.

Omien kokemusteni mukaan onnistunut palvelukokemus syntyy tavoitettavuudesta, ystävällisyydestä, asioiden nopeasta ja suoraviivaisesta hoitamisesta sekä asiantuntijuudesta. Asiakkaalle kaikki se, mitä tapahtuu taustalla, on toissijaista.

Your customer doesn’t care how much you know until they know how much you care.

Työssäni olen oppinut asiakassuhteiden kehittämisestä sen, että asiakastyössä pitää oppia lukemaan paremmin asiakkaan ajatuksia yhteistyön sujuvuudesta. Esimerkiksi meiltä vaaditaan herkkyyttä tunnistaa merkkejä, onko luottamuksessa tapahtunut muutoksia. Tosiasia on kuitenkin se, että vain yhdessä tekemällä asiakkaan kanssa opimme molemmat ja saamme yhteistyöstä enemmän irti.

Työpaikan sisäinen fiilis välittyy asiakkaalle

Organisaatiokulttuurit vaikuttavat myös asiakassuhteeseen. Kokonaisuus muodostuu yksittäisten ihmisten välisistä kohtaamisista – näin organisaation sisäinen hyvä yhteistyö välittyy asiakkaalle hyvänä palvelukokemuksena – ja myös se huono fiilis välittyy kohtaamisissa.

Hyvän asiakaskokemuksen synnyttämiseksi meidän pitää osata asettaa itsemme asiakkaan vinkkeliin ja miettiä asioita asiakkaan näkökulmasta. Käytettävyys ei synny hienoissa neuvotteluhuoneissa, vaan se tulee aina lattiatasolla – siellä missä palveluitamme käytetään ja hyödynnetään – meidän tapauksessa päivä- ja hoivakodeissa. Haluamme, että rakennuttamamme tilat ovat laadukkaita ja käytännöllisiä. Varmistamme myös sen, että niiden ylläpito on toimivaa ja helppoa, joka taas palvelee kaikkia osapuolia.

Tunne ratkaisee bisneksen

Palveluntarjoajan on helppo miettiä palveluaan jatkuvana prosessina. Kuitenkin asiakkaan näkökulmasta palveluhetki on maailman tärkein asia – ainutlaatuinen kokemus. Siksi meidän tuleekin pitää fokus asiakaskohtaamisissa. Asiakkaan suhtautuessa aiheeseen suurella tunteella, silloinkin meidän pitää pystyä reagoimaan herkästi ja kuuntelemaan asiakasta empaattisesti.

Vaikka kyse onkin bisneksestä, muistijäljen jättää tunne.

Meidän toimintamme lähtökohta on tuottaa arvoa asiakkaalle: kun asiakas menestyy, me menestymme.

Mieleenpainuvin asiakaskokemus on sellainen, missä ylitetään odotuksia. Odotusten ylittäminen on aina plussaa, mutta sen ei kuitenkaan tarvitse olla itseisarvo. Haluan erityisesti panostaa siihen, että lunastan antamani lupaukset ja rakennan luottamusta joka päivä.

Mielestäni voisimme ottaa mallia maailmalta siinä, että samalla kun meillä on mahdollista kuunnella ja palvella, voisimme myös ilahduttaa ja näkyä.  Pieni pilke silmäkulmassa ei tee kenenkään päivästä huonoa eikä maksa mitään!

Edellinen Seuraava