Blogi | 3.11.2017

Kaikki hyvin?

Vietämme ylivoimaisesti suurimman osan valveillaoloajastamme työpaikalla. Näin ollen työtyytyväisyys ja oman työn merkityksellisenä kokeminen vaikuttavat suuresti elämänlaatuumme. Ihmiset tekevät työpaikan. Miten minä työyhteisön jäsenenä voin vahvistaa vuorovaikutusta ja rakentaa luottamusta?

Avoin vuorovaikutus vahvistaa

Hyvä vuorovaikutus työpaikalla lähtee pienistä asioista. Itseäni on ilahduttanut se, että meillä Hoivatiloilla käytetään ahkerasti kysymystä: ”Kaikki hyvin?”.  Se viestii tärkeästä asiasta. Välitämme toisistamme. Tärkeää on myös se, että kysymykseen vastataan rehellisesti. Ei kannata jäädä pyörittelemään ongelmia ja haasteellisia työtehtäviä yksin. Vaikka kollegalta ei löytyisi ratkaisua ongelmaan, helpottaa tilanteen jakaminen omaa stressiä.

Hyvä kommunikaatio auttaa myös omassa työssä kehittymisessä. Oppiminen tapahtuu pitkälti yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Parhaat ideat syntyvät keskusteluissa kollegoiden kanssa. Kun olet kiinnostunut toisista ja heidän tekemisistään, saat varmasti myös lisää näkökulmaa ja eväitä omaan työhösi.

Luottamus on pohja sujuvalle yhteistyölle

Luottamuksellinen ilmapiiri työpaikalla on lähtökohta tulokselliselle ja tehokkaalle yhteistyölle. Luottamus rakentuu suoruudesta, uskottavuudesta, avoimuudesta ja hyväksymisestä. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu siitä, että asioista puhutaan suoraan ja rehellisesti. Ongelmia ei lakaista maton alle ja rakentavaa palautetta uskalletaan antaa. Luottamuksellisessa ilmapiirissä ihmisellä on turvallinen olo ja hän saa olla oma itsensä. Luottamusta vahvistaa myös se, että työyhteisössä saa tunnustaa tietämättömyytensä ja näyttää epävarmuutensa.

Lupausten pitäminen on tärkeää. Uskottava työyhteisön jäsen ottaa vastuuta ja pitää lupauksensa. Ei sano ”ehkä” silloin, kun haluaa oikeasti sanoa ”ei”. Luottamusta rakentaa myös avoin ja läpinäkyvä viestintä. Asiat pyritään kertomaan sellaisina kuin ne ovat, ilman kiertelyä ja kaartelua. Avoimuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tehdyt päätökset vain viestitään säntillisesti, vaan sitä, että ihmiset pyritään pitämään mukana koko suunnitteluprosessin ajan.

Mitä luottamuksesta ja vuorovaikutuksesta ajatellaan sinun organisaatiossasi? Mitä kokemuksia haluat jakaa?

Edellinen Seuraava