Artikkelit | 3.4.2017

Kaikkia kiinteistöjä ei pidä itse omistaa

Kaupungeilla ja kunnilla on liikaa kiinteistömassaa. Kaikkea ei pidä omistaa itse. Porvoossa yritämme vähentää kaupungin kiinteistöomistusta myymällä  osan kiinteistöistä pois ja puramme huonokuntoisia kiinteistöjä.

Näin kertoon toimitilajohtaja Börje Boström, joka vastaa Porvoon kaupungin kiinteistöasioista.

Porvoossa on käynnissä elinkaarimallilla kaksi koulu- ja kolme päiväkotihanketta, joissa yksityinen toimija vastaa mm. kokonaissuunnittelusta, rakentamisesta, kiinteistö-, hoito- ja ylläpitopalveluista. Porvoon kaupunki on tehnyt 20 vuoden hoitovastuusopimuksen yksityisen toimijan kanssa.

Boströmin mukaan käyttäjälle ei ole mitään merkitystä sillä, kuka omistaa tilat. Porvoon strategia lähtee liikkeelle vastuunjaosta yksityisen ja julkisen toimijan välillä.
— Kaikkia tiloja ei tarvitse itse omistaa. Tämä on Porvoon kaupungin strateginen linjaus, jota olemme toteuttaneet jo vuodesta 2013 lähtien. Tämä linja tulee kyllä jatkumaan.

Uuden toimintatavan taustalla oli se, että Porvoossa oli vanhoja kiinteistöjä 1970- ja 80-luvuilta, joiden korjausvelka muodostui liian suureksi.
— Meidän piti saada nopeasti aikaan oikeanlaisia ratkaisuja, Boström kertoo.

Boströmin mukaan markkinat ratkaisevat sen, että vuokrataanko tilat kaupungin omalle toiminnalle vai tehdäänkö itse. Tällä hetkellä markkinat ovat hyvät toimisto- ja päiväkotiratkaisuille. Hoivapuolella ollaan luopumassa omista vanhainkodeista. Koulumaailmassa toimiva malli on elinkaarimalli, jossa koulut siirtyvät pitkän vuokrasuhteen jälkeen kaupungin omistukseen.

Edellinen Seuraava