Artikkelit | 20.12.2019

Kehittämisen ohjenuorana avarakatseisuus

Vetrea haluaa uudistaa hoiva- ja hyvinvointialaa ja samalla kantaa kortensa kekoon suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpidossa. Hoivan ja kuntoutuksen kehittämisessä on uskallettava kyseenalaistaa vallitsevia rakenteita, jotka eivät aina tue parasta mahdollista elämänlaatua. Niinpä lähtökohtana työllemme on avarakatseisuus: kuuntelemme asiakkaidemme toiveita ennakkoluulottomasti emmekä kaihda uusia toimintamalleja.

Esimerkkinä ajattelutavastamme voidaan mainita se, että meillä asumispalveluyksikkö ei välttämättä ole loppuelämän osoite, vaan asiakas saattaa palata takaisin omaan kotiin. Tämä on seurausta siitä, että kuntouttavan, asiakaslähtöisen hoitojakson seurauksena asiakkaan toimintakyky voi kohentua niin paljon, että omassa kodissa asuminen onnistuu jälleen.

Osana kehittämistyötä testaamme jatkuvasti uusia digitaalisuutta hyödyntäviä prosesseja ja otamme niistä parhaat käyttöön. Esimerkiksi etäkuntoutuksessa työskennellään videoyhteyden avulla: terapeutti tutustuu videon välityksellä kuntoutujan kotiympäristöön ja pystyy ehdottamaan arkea helpottavia muutoksia. Kokemukset etäkuntoutuksesta ovat olleen erittäin myönteisiä. Verkkopalvelussa puolestaan kuntoutujat voivat keskustella ja jakaa kokemuksia, mikä vahvistaa yhteisöllisyyttä.

– Mielestäni tällaiset käytännönläheiset, ihmisten arkea helpottavat ja hyvinvointia lisäävät ratkaisut ovat digitaalisuutta parhaimmillaan.

Työtämme ohjaa kuuntelu- ja luottamusliiketoiminnan ajattelumalli. Haluamme kehittää luottamuksellisia ja pitkäaikaisia asiakassuhteita, joissa uudenlaisia ratkaisuja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi on turvallista miettiä.

Hyvä esimerkki uudenlaisesta yhteistyöstä on Iisalmen keskustaan parhaillaan rakentuva kokonaisuus: Iisalmen kaupungin omistama vuokra-asuntoyhtiö osallistuu Vetrean uudisrakennukseen hankkimalla ylimmän asuinkerroksen huoneistot omistukseensa. Kerrokseen tulee 17 esteetöntä asuntoa, pääosin yksiöitä ja kaksioita, ja niiden asukkaat voivat hankkia esimerkiksi ruoka- ja hoivapalveluja alakerroksissa toimivalta Vetrealta. Kokonaisuuden rakennuttaa, rahoittaa ja omistaa Hoivatilat, jonka asiantuntemuksesta palveluja yhdistävistä hybriditaloista on ollut suuri apu suunnittelussa.

Tämän tyyppiset usean eri toimijan yhteishankkeet mahdollistavat uudenlaisia ratkaisuja, jotka tuovat iloa ja helpotusta sekä asiakkaidemme että koko kaupungin asukkaiden arkeen.

Edellinen Seuraava