Artikkelit | 23.10.2017

Kiinteistön olosuhteilla on väliä

Kiinteistössä vallitsevilla olosuhteilla on laaja vaikutus monen ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Hoivatilojen omistamissa kiinteistöissä asuu ja työskentelee päivittäin 5000 jopa 7000 henkilöä. Siksi olosuhteiden on oltava kunnossa.

Hoivatiloilla on yli sata kiinteistöä eri puolella Suomea.
– Haluamme investoida ja panostaa kiinteistöjen ylläpitoon ja hallintaan. Haluamme, että meidän kiinteistöissämme on sellaiset olosuhteet, että siellä on hyvä tehdä töitä ja asua. Panostamalla kiinteistöjen hallintaan varmistamme myös sen, että kiinteistöt ovat kunnossa myös kymmenien vuosien kuluttua, Hoivatilojen kiinteistöjohtaja Juhana Saarni painottaa.

Saarni jatkaa vielä.
– Kun talotekniikka toimii oikein, kukaan ei kiinnitä siihen huomiota. Asiakkaille tämä tarkoittaa stressittömyyttä, vaivattomuutta ja sitä, että he saavat keskittyä omaan työhönsä – lasten ja vanhusten hoitamiseen.

Digi mahdollistaa yhteydet

Tämän vuoden alusta lähtien kaikki Hoivatilojen kiinteistöt ovat 24/7 etähallinnan ja valvonnan piirissä. Näyttöpäätteeltä voidaan seurata mm. lämmitystä ja ilmanvaihtoa varmistaen, että päiväkodin tai hoivakodin kriittiset asiat ovat kunnossa. Ennakkotieto kiinteistöstä saadaan etänä ja tarvittaessa säätöjä voidaan tehdä päätteeltä – välttämättä ei edes tarvitse lähteä ollenkaan paikalle. Aikaa ja rahaa säästyy kaikilta.

– Nykyisin useimmilla rakennusautomaation toimittajilla on tarjolla erilaisia pilvipalveluita, jotka mahdollistavat kiinteistöjen etävalvonnan helposti. Etävalvonnalla pystymme seuraamaan ja säätämään kiinteistöjen olosuhteita sekä tutkimaan taloteknisten laitteiden toimintaa. Jos olosuhteissa tapahtuu muutoksia, niin pystymme nopeasti reagoimaan niihin, Hoivatilojen kiinteistöpäällikkö Mika Ruonakangas kertoo.

Digitaalisuus mahdollistaa kiinteistöjen etähallinnan ja valvonnan pilvipalveluna. Se tarjoaa hyvät mahdollisuudet kerätä tietoa helposti käsiemme ulottuville ilman, että ihmisten tarvitsee liikkua. Jo kiinteistöjen suunnitteluvaiheen aikana valitaan sellaiset koneet ja laitteet, jotka ovat yhteensopivia kiinteistöön tulevan automaatiojärjestelmän kanssa. Tulevaisuuden tavoite on kehittää kiinteistöjen hallintaa sellaiseksi, että myös tilojen käyttäjät pystyvät seuraamaan kiinteistön olosuhteita reaaliajassa.

 Haluamme panostaa tietojen läpinäkyvyyteen kertomalla kiinteistössä työskenteleville ja asuville, minkälaiset olosuhteet kiinteistössä on. Uskomme avoimuuteen. Esimerkiksi lapset voivat havainnoida energia-asioita jo päiväkodissa, Ruonakangas sanoo.

Autoja huolletaan enemmän kuin kiinteistöjä

Raksystemsin tiedotteen mukaan omakotitalon omistajista 92 prosenttia ei käytä huoltokirjaa säännöllisesti, kun taas autojen huoltokirjaa käyttää 100 prosenttia auton omistajista. Suomessa ei ymmärretä, että rakennuksen koko elinkaaren kustannuksista rakennuskustannukset ovat vain noin 20 prosenttia. Valmista taloa täytyy huoltaa ja tarkastaa säännöllisesti. Ilman ennakoivaa ja suunnitelmallista talonpitoa, talojen käyttöaikaiset kustannukset karkaavat pilviin ja pahimmillaan talot joudutaan purkamaan ennenaikaisesti.

Hoivatilojen tilanne ei vastaa yleistä tilannetta Suomessa. Hoivatiloilla on esimerkiksi käytössä sähköinen huoltokirja, johon on dokumentoitu kattavasti kaikki kiinteistöön liittyvä tieto aina rakennusajasta alkaen jatkuen koko elinkaaren ajan.
– Hoivatilojen kiinteistöissä sähköinen huoltokirja onkin huomattavasti kattavampi kuin monissa vastaavissa kohteissa, Ruonakangas toteaa.­ ­

Edellinen Seuraava