Blogi | 5.9.2017

KIRA-digi kirittää rakentamis- ja kiinteistöalaa – miksi ja miten?

Digimurros vyöryy pikkuhiljaa myös kiinteistö- ja rakentamisalalle. Muilla toimialoilla on jo pitkään puhuttu neljännestä teollisesta vallankumouksesta tai teollisesta internetistä, joka tarkoittaa arvoverkostojen, tuote- ja palvelutarjonnan sekä liiketoimintamallien täydellistä digitalisoitumista alusta loppuun prosessin alkulähteistä loppuasiakkaan käyttäjäkokemukseen asti.

Luomassa avointa ekosysteemiä

Kaikki laitteet ja asiat ennen pitkää kytkeytyvät verkkoon. Markkina muuttuu yksittäisistä tuotteista ja palveluista laajemmiksi palveluekosysteemeiksi, joissa kumppanit yhdessä luovat lisäarvoa asiakkaille. Jotta tämä olisi mahdollista, tiedon pitää virrata ekosysteemissä vapaasti kumppanilta toiselle. Hyvä esimerkki tästä on suomalainen Whim-sovellus, joka sai juuri yli 14 miljoonan euron rahoituksen kansainvälistymiseen mm. Toyotalta. Whim paketoi erilaiset liikkumispalvelut kaupunkiympäristössä yhdeksi edulliseksi kuukausiveloitteiseksi käyttäjäkokemukseksi, jolloin oman auton omistaminen on oikeastaan turhaa.

KIRA-ala ei ole immuuni tälle kehitykselle. KIRA-digi valtion kärkihankkeena haluaa edistää alan uudistumista ja valmiuksia ottaa digimurroksesta kaikki irti. Hanke lähestyy tätä huikeaa mahdollisuutta kokonaisvaltaisesti. Mukana on rakennetun ympäristön keskeiset toimijat valtionhallinnosta kuntiin ja yksityiseen sektoriin.

Hankkeen sisältö koostuu kolmesta osasta:
1) tiedonhallinnan harmonisoinnista, jossa tiedon saavutettavuutta, yhteentoimivuutta ja koneluettavuutta edistetään sekä julkisen että yksityisen sektorin puolella,

2) lainsäädäntömuutoksista, jossa kehitystä hidastavia säädöksiä ja normeja voidaan muuttaa mahdollistavampaan suuntaan sekä

3) nopeista kokeiluhankkeista, joissa kannustetaan kokeilemaan rohkeita uusia digiavauksia yhdessä kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Kokeiluideoita haetaan erillisillä hakukierroksilla ja niihin voi saada 40 % suoraa valtiontukea. Mukaan yhteisöön halutaan kaikki rakennetun ympäristön toimijat pienistä suuriin ja uudistumista tuetaan myös erilaisilla tapahtumilla. Lisätietoja löytyy kiradigi.fi-sivustolta.

Mitä digi tarkoittaa sinulle?

Miten sinä aiot olla digimurroksen kärjessä? Miten helposti tieto virtaa omassa ekosysteemissäsi kumppanilta toiselle? Miten oman liiketoimintasi käyttäjäkokemusta voisi parantaa uusilla digitaalisilla palveluilla? Millaisia uusia liiketoimintamalleja digitaalinen ekosysteemi mahdollistaa? Millainen olisi oman toimintaympäristösi Whim-sovellus?

Tervetuloa mukaan kokeilemaan uusia mahdollisuuksia.

Edellinen Seuraava