Blogi | 7.9.2018 | Petri Kauppinen

Kuntakuhinaa 2018 

Tulevan vuoden talousarvioita laaditaan paraikaa kaikissa Suomen kunnissa. Palvelutarpeita kartoitetaan ja toiminnan suunnittelun perusteita tarkastellaan moninaisilla palveluverkkoselvityksillä. Vastuullisten virkamiesten tehtävänä on löytää ehdotuksia, miten toiminnan realiteetit sovitetaan luottamushenkilöiden odotuksiin ja ajatuksiin. Valtakunnallisia uutisia seurataan erityisen tarkasti. Julkisen sektorin muutostekijöitä kerrataan ja kirjoitetaan auki vanhaa toistaen tai sitä ajantasaisella tilannekuvalla päivittäen. Maakunta- ja palvelurakenneuudistuksen kohtalo pohdituttaa. Entäs päivän politiikka – voiko mihinkään enää luottaa? 

Déjà-vu – olen kokenut tämän ennenkin.

Tuntuu aivan kunnanjohtajan arkipäivältä ja tuntuu hyvinkin tutulta. Päävastuuni Hoivatilojen koululiiketoiminnasta edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta kuntien ja kaupunkien kanssa sekä jatkuvaa olemassa olevan tiedon päivittämistä.

Olen mielestäni onnekas, kun saan kiinteistöhankkeiden kautta ja näköalapaikalla olla ratkaisemassa yhden kunnan sijaan koko kuntakenttää koskevia palvelujen tasoon ja laatuun liittyviä haasteita. Hoivatilat on toteuttanut yli 150 hanketta yli 60 kuntaan. Näillä hankkeilla on edesautettu ja tulevilla hankkeilla edelleenkin autetaan kuntia ratkaisemaan palveluverkkoon liittyviä investointi- ja rahoituspaineita toiminnallisilla perusteilla ja kestävällä tavalla.

Päätöksenteon kannalta on tärkeää, että valmistelutyö on tehty niin, että päätöksentekijällä on aito mahdollisuus valita vaihtoehdoista paras ja sopivin. Neuvontaorganisaatiot ovat vallankäyttäjiä tai portinvartijoita siihen, minkälaisia malleja kunnat ja kaupungit käyttävät esimerkiksi kouluinvestoinnissa. Kouluhankkeiden toteuttamiseen käytetäänkin paljon asiantuntijaresursseja esimerkiksi arkkitehtuuriin, pedagogiikkaan, rahoitukseen ja rakennuttamiseen.

Yksinkertainen sopimusrakenne

Perinteisesti kunnat ovat rakentaneet koulut omana investointinaan kunnan omaan taseeseensa. Tämän rinnalle on tullut malli, jossa kunta kilpailuttaa leasing-rahoituksen. Kiinteistö toteutetaan valitun leasing-yhtiön taseeseen sovituksi ajaksi odottamaan mahdollista kunnan tai kaupungin tekemää lunastusta. Uusin ja saamamme palautteen mukaan kuntien kannalta erityisen mielenkiintoinen vaihtoehto on toteuttaa koulu vuokramallilla ja vaikkapa elinkaaritoteutuksena.   

Hoivatilojen tarjoomassa vuokrasopimus voidaan tehdä joko niin, että jäännösarvoriski kohteesta jää Hoivatiloille (kunnalla ei lunastusmahdollisuutta) tai niin, että kunnalla on mahdollisuus lunastaa kyseinen kohde sovitun ajan kuluttua ja sovitulla hinnalla (leasingmallin kaltainen ratkaisu).

Palautteen mukaan Hoivatilojen mallista tekee kiinnostavan yksinkertainen sopimusrakenne. Tarvitaan vain yksi sopimus kahden osapuolen kesken. Käytännössä kumppanuus käyttäjän (kunnan) ja vastuullisen elinkaariomistajan (Hoivatilat) välillä perustuu hankkeen alussa asetettuihin yhteisiin tavoitteisiin ja käytön aikaiseen vastuunjakoon, josta sovitaan yhdellä sopimuksella.

Näyttää siltä, ettei tämä malli ole vielä riittävän tuttu neuvontaorganisaatioille. Kovin helposti lipsahdetaan päätöksenteossa neuvontaorganisaation suosituksen mukaisesti leasing-rahoitukseen. Silloin jää  pohtimatta muita mahdollisia vaihtoehtoja toteuttaa hanke oman taseen ulkopuolelle ilman investointiperusteista velan ottoa.

Kuntakuhinat käynnissä

Itse pidän tärkeänä sitä, että kunnilla on kattavasti aito mahdollisuus vertailla eri toteuttamistapoja ja rahoitusmalleja. Tämä mielessä olemme startaneet syyskuun alussa Kuntakuhina 2018 kierroksen, jossa käymme läpi usean kymmenen kunnan ja kaupungin kanssa näiden palveluverkkoon perustuvia investointitarpeita ja selvitämme mahdollisuutta olla toteuttamassa kouluhanke investointivapaasti ilman kaupungin omia suoria rakennusinvestointeja. Tähänastiset kokemukset kiertueelta ja saamamme suora palaute tukevat edustamaamme toimintamallia.

Olen varautunut kiireeseen syys-marraskuussa 2018. Jo nyt näyttää siltä, että toimintamallillemme on aito tilaus ja suuri kysyntä.

Ota rohkeasti yhteyttä, keksitään ratkaisuja. Tavataan Kuntamarkkinat 2018 -tapahtumassa osastollamme numero 2.02.

Edellinen Seuraava