Uudet kiinteistöt investointivapaasti

Kuntien velkaantuneisuus ja yhä korkeammat vaatimukset hoivan palvelutasolle luovat kunnille merkittävän haasteen sekä päivä- ja hoivakotien tilatarpeisiin että myös laatuvaatimuksiin. Vuonna 2016 voimaan tullut opetussuunnitelma ja koulujen sisäilmaongelmat lisäävät kuntien koulukiinteistöjen uudistamistarvetta. Samanaikaisesti kasvukeskuksissa tarvitaan uudenlaisia, yhteisöllisiä asumis- ja palveluratkaisuja eri ikäisille käyttäjille.

Hoivatilat on palveluyhtiö, joka on erikoistunut hoiva- ja päiväkotitilojen, koulujen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, rakennuttamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen.

Hoivatilat on enemmän kuin rakennusliike ja kiinteistörahasto. Se on kuntien ja palveluntuottajien kokonaisvaltainen kumppani ja kiinteistöjen aktiivinen omistaja. Hoivatilojen mallissa tilan käyttäjä saa toiveidensa mukaiset tilat ns. avaimet käteen -periaatteella, yhdellä sopimuksella ja kokemuksen tuomalla tehokkuudella.

Tilojen tuottamisen lisäksi Hoivatilat vastaa kaikista rakentamiseen liittyvistä sopimus- ja lupaprosesseista. Hoivatilat huolehtii tontin vuokraamisesta tai ostamisesta, tilojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä valmiiden kiinteistöjen aktiivisesta omistamisesta.

Hoivatiloilla on sekä kokemusta että valmiita tehokkaita ratkaisuja, joita hyödynnetään kaikessa tekemisessä. Erityistä huomiota kiinnitetään tilojen muunneltavuuteen ja monikäyttöisyyteen.  Hoivatilojen asiantuntemus antaa asiakkaalle koeteltujen ratkaisujen varmuutta ja toiston tuomaa kustannustehokkuutta.

Hoivatilat tuntee hoivan tilojen erityisvaatimukset. Hoivatilojen yhteistyökumppaneina on asiantuntijaverkosto, jolla on vahva osaaminen suunnittelusta, hoivarakentamisesta ja laadukkaasta tekemisestä. Jokainen kohde suunnitellaan asiakkaan toiveiden ja tilojen käytön ehdoilla. Kokemusta Hoivatiloilla on jo yli 150 kohteen verran.