Uudet kiinteistöt investointivapaasti

Kuntien velkaantuneisuus ja yhä korkeammat vaatimukset hoivan palvelutasolle luovat kunnille merkittävän haasteen sekä päivä- ja hoivakotien tilatarpeisiin että myös laatuvaatimuksiin. Vuonna 2016 voimaan tullut opetussuunnitelma ja koulujen sisäilmaongelmat lisäävät kuntien koulukiinteistöjen uudistamistarvetta. Samanaikaisesti kasvukeskuksissa tarvitaan uudenlaisia, yhteisöllisiä asumis- ja palveluratkaisuja eri ikäisille käyttäjille.

Hoivatilat on palveluyhtiö, joka on erikoistunut hoiva- ja päiväkotitilojen, koulujen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, rakennuttamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen.

Hoivatilat on enemmän kuin rakennusliike ja kiinteistörahasto. Se on kuntien ja palveluntuottajien kokonaisvaltainen kumppani ja kiinteistöjen aktiivinen omistaja. Hoivatilojen mallissa tilan käyttäjä saa toiveidensa mukaiset tilat ns. avaimet käteen -periaatteella, yhdellä sopimuksella ja kokemuksen tuomalla tehokkuudella.

Tilojen tuottamisen lisäksi Hoivatilat vastaa kaikista rakentamiseen liittyvistä sopimus- ja lupaprosesseista. Hoivatilat huolehtii tontin vuokraamisesta tai ostamisesta, tilojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä valmiiden kiinteistöjen aktiivisesta omistamisesta.

Hoivatiloilla on sekä kokemusta että valmiita tehokkaita ratkaisuja, joita hyödynnetään kaikessa tekemisessä. Erityistä huomiota kiinnitetään tilojen muunneltavuuteen ja monikäyttöisyyteen.  Hoivatilojen asiantuntemus antaa asiakkaalle koeteltujen ratkaisujen varmuutta ja toiston tuomaa kustannustehokkuutta.

Hoivatilat tuntee hoivan tilojen erityisvaatimukset. Hoivatilojen yhteistyökumppaneina on asiantuntijaverkosto, jolla on vahva osaaminen suunnittelusta, hoivarakentamisesta ja laadukkaasta tekemisestä. Jokainen kohde suunnitellaan asiakkaan toiveiden ja tilojen käytön ehdoilla. Kokemusta Hoivatiloilla on jo yli 150 kohteen verran.

1

Investointivapaa

Hoivatilojen toimintamalliin kuuluu valmiiden tilojen aktiivinen ja vastuullinen omistajuus. Koska Hoivatilat ottaa vastuun kiinteistön investoinneista ja vastuun tilojen toimivuudesta, asiakkaan tilojen toteuttamiseen tarvittavat varat vapautuvat muuhun käyttöön.

Tutustu liiketoimintamalliimme

2

Avaimet käteen yhdellä sopimuksella

Tilojen tuottamisen lisäksi Hoivatilat vastaa kaikista rakentamiseen liittyvistä sopimus- ja lupaprosesseista. Hoivatilat vastaa tonttien vuokraamisesta ja ostamisesta, tilojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä valmiiden kiinteistöjen aktiivisesta omistamisesta. Hoivatilojen mallissa tilan käyttäjä saa toiveidensa mukaiset tilat ns. avaimet käteen periaatteella yhdellä sopimuksella.

Tutustu elinkaarimalliin

3

Muunneltavat tilat ja osallistava suunnittelu

Hoivatiloilla on sekä kokemusta että valmiita tehokkaita ratkaisuja, joita hyödynnetään kaikessa tekemisessä. Erityistä huomiota kiinnitetään tilojen muunneltavuuteen ja monikäyttöisyyteen. Hoivatilojen asiantuntemus antaa asiakkaalle koettujen ratkaisujen varmuutta ja kokemuksen tuomaa kustannustehokkuutta. Osallistamme asiakkaamme aina suunnitteluprosessiin, jolloin tiloista tulee varmasti asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaiset.

Osallistava suunnitteluprosessi

4

Kokemuksen hyödyntäminen

Hoivatilat tuntee hoivan tilojen erityisvaatimukset. Hoivatilojen yhteistyökumppaneina on asiantuntijaverkosto, jolla on vahva osaaminen suunnittelusta, hoivarakentamisesta ja laadukkaasta tekemisestä. Jokainen kohde suunnitellaan asiakkaan toiveiden ja tilojen käytön ehdoilla. Kokemusta Hoivatiloilla on yli 200 hankkeesta yli 60 kunnassa.

Tutustu referensseihimme