Muunneltavat tilat ja osallistava suunnittelu

Hoivatiloilla on sekä kokemusta että valmiita tehokkaita ratkaisuja, joita hyödynnetään kaikessa tekemisessä. Erityistä huomiota kiinnitetään tilojen muunneltavuuteen ja monikäyttöisyyteen. Hoivatilojen asiantuntemus antaa asiakkaalle koettujen ratkaisujen varmuutta ja kokemuksen tuomaa kustannustehokkuutta. Tilojen suunnitteluprosessissa hyödynnetään valmiita ratkaisuja, joita Hoivatiloilla on jo yli 150 Suomen kasvukeskuksissa.

Asiakkaamme osallistuvat ja ohjaavat vahvasti kiinteistöjen suunnitteluprosessia. Näin varmistamme, että tilat vastaavat varmasti asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin ja ne ovat toteutettu asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Asiakkaan toiveet ja tarpeet kuullaan hankkeen suunnitteluvaiheessa ja ne viedään käytäntöön kiinteistön rakentamisen aikana. Asiakas voi seurata oman hankkeensa etenemistä alkumetreiltä aina valmiiksi kiinteistöksi saakka.

Osallistavan suunnittelun vaiheet

1.

Asiakkaan tilatarpeiden kartoitus

  • Selvitetään, mitkä ovat asiakkaan tilatarpeet.
  • Mikä on kiinteistön käyttötarkoitus?
  • Mikä on asiakkaan aikataulutoive?

2.

Alustavat luonnoskuvat

  • Selvitetään tontin käyttömahdollisuudet sekä kaupungin viranomaismääräykset rakentamiselle.
  • Tehdään ensimmäiset luonnokset asiakastarpeiden pohjalta.
  • Hoivatilat yhdessä arkkitehdin kanssa vastaavat jatkuvasta yhteydenpidosta kunnan virkamiehiin ja hankkivat tarvittavat luvat rakentamiselle.

3.

Suunnitelmien tarkentaminen yhdessä asiakkaan kanssa

  • Suunnitelmien viimeistely hankekohtaisesti tila- ja pihasuunnittelun osalta yhdessä asiakkaan kanssa. Esimerkiksi, onko kyseessä liikunta-, tiede-, luontopäiväkoti tai kulttuuripainotteinen hoivakoti.

4.

Hankesuunnitelman hyväksyntä

5.

Hankkeen käynnistyminen

  • Asiakas voi seurata hankkeen toteutumista koko työmaavaiheen ajan.

6.

Kiinteistön luovutus asiakkaalle käyttövalmiina