Blogi | 19.4.2017

Miksi valinnanvapaus on niin tärkeää?

Hallitus on linjannut, että asiakkaan valinnanvapautta lisätään sosiaali- ja terveyspalveluissa.

”Lain tavoitteena on, että valinnanvapaus lisää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaa palveluun pääsyä ja parantaa palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta.” (Sote- ja maakuntauudistus)

Arvioin valinnanvapauden merkitystä oman kokemukseni pohjalta, joka on syntynyt työskennellessäni yhteistyössä 50 kunnan kanssa. Hoivatilat on toteuttanut myös eri puolelle Suomea kymmeniä varhaiskasvatuksen palvelusetelipäiväkoteja.

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa?

Valinnanvapauden myötä käyttäjä voi itse valita palveluiden tuottajan julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin puolelta. Huhtikuussa yli 600 tahoa otti kantaa lausuntokierroksella olleeseen valinnanvapauslainsäädäntöön. Suurin osa lausunnon antajista arvioi, että uudistus edistää tarkoituksenmukaisella tavalla asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihin. Enemmistö suhtautuu kuitenkin epäilevästi kolmen miljardin euron kustannussäästöön. Vastausten perusteella säätöä vaativat vielä ainakin vastuunjako- ja rahoitusmallit.

Uudistusta tarvitaan. Esimerkiksi nykyisin terveyskeskuslääkärille jonotetaan viikkoja ja hoito voi olla epätasa-arvoista. Tehostusta julkisen sektorin toimintaan tarvitaan, kun tulevina vuosikymmeninä huoltosuhde heikkenee ja sen myötä kustannukset kasvavat väestön ikääntyessä voimakkaasti. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoilta voidaan saada paljon enemmän yhteiseksi hyväksi.

Hyviä kokemuksia palvelusetelistä

Olen nähnyt kymmeniä päivähoidon palvelusetelin käyttöönottoja. Kuntien päätöksentekoa on usein jarruttanut lähinnä se näkemys, että vanha palvelumalli on toimiva. Yksityisen hoidon tukeen (ja kuntalisään) perustuva malli on toki toimiva monessa kunnassa, mutta sehän ei kohtele kaikkia tasapuolisesti. Opiskelija- ja yksinhuoltajaperheet rajautuvat useimmiten yksityisen päivähoidon ulkopuolelle taloudellisista syistä. Palvelusetelin käyttöönotto voi hetkellisesti nostaa päivähoidon kustannuksia, kun kaikille ryhdytään tarjoamaan tasavertaiset mahdollisuudet, mutta kuntatalouden näkökulmasta se tuo selkeästi säästöjä.

Palvelusetelin käyttöönotto avaa aidon mahdollisuuden laadulliselle kilpailulle, ja se on myös usein yksityisten kiinteistöinvestointien edellytys. Kunnalle syntyy selkeitä säästöjä, kun myös puitteet toteuttaa yksityinen sektori. Kuusikkokuntien laatima selvitys kertoo, että kun annetaan aidosti tilaa yksityiselle sektorille, niin kunnan säästö hoidettavaa lasta kohden voi olla jopa 40 %. Ja mikä tärkeintä – asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä, kun saavat itse valita perheelle sopivimman hoitopaikan.

Edellinen Seuraava