Artikkelit | 11.10.2017

Minkälainen on hyvä oppimisympäristö?

projektipaallikko Markku Lang Oulun yliopisto

– Koulun tilojen on mahdollistettava yhteisöllinen, keskusteleva ja vuorovaikutteinen tekeminen. Niissä on oltava myös hyvä akustiikka. Tilojen on oltava turvallisia.

Näin sanoo tulevaisuuden oppimisympäristöjen lähettiläänä toimiva Markku Lang Oulun yliopistosta. Hän toimii eurooppalaisessa pedagogisten Living Labien verkostossa (Future Classroom Lab), joka auttaa opettajia hyödyntämään erilaisia tila- ja teknologiaratkaisuja työssään. Lang toimii myös Opetushallituksen oppimisympäristökehittämishankkeiden koordinoijana ja nyt Hoivatilojen kouluohjausryhmän jäsenenä.

Olen ollut mukana suunnittelemassa ja kehittämässä fyysisiä ja virtuaalisia oppimaisemia parikymmentä vuotta. Ehyt oppimaisema helpottaa opettajan ja oppilaan työtä niin, että oppimistulokset paranevat ja opettajan työtaakka ja työskentelyolosuhteet helpottuu. Rutiininomaiset dokumentoinnit jne. poistuvat tai ainakin vähenevät.

Oppimaiseman uudistamistyötä vauhdittaa syksyllä 2016 voimaan tullut uusi opetussuunnitelma, joka korostaa oppilaiden laaja-alaisten taitojen hallintaa. Aikaisemmin opiskelun tavoitteena oli tiedon hallinta. Nyt ei enää niin passiivisesti odoteta sitä ”oikeaa tietoa” opettajalta tai oppimateriaalista, vaan opiskelu on aktiivista ja työteliästä. Opiskelu keskittyy tekemällä oppimiseen, ongelmaratkaisuun ja oppilaiden omiin tuotoksiin ja yhteisölliseen tekemiseen.

Opiskelu ei ole paikkaan sidottua

Opetussuunnitelmauudistus on käynnistänyt kouluissa toimintakulttuurimuutoksen, jonka keskiössä on fyysisen ja virtuaalisen oppimaiseman muutos. Muutoksen toteuttamista ja seuraamista varten Opetushallitus on luonut Oppimaisema.fi-palvelun, joka tukee uudenlaisten tilojen ja opetusteknologian kehitystä ja kokeilukulttuuria.

Lang puhuu mieluummin oppimaisemasta kuin oppimisympäristöstä, koska oppimista ei voida pakottaa paikkaan ja aikaan. Oppimaisemassa korostuu kokonaisvaltainen suunnittelu ja erilaisten työskentelymahdollisuuksien tarjoaminen.

Uuden oppimaiseman tavoitteena on taitojen kehittäminen, yhdessä tekeminen ja yhdessä luonti. Opettajien rooli ja ammattitaito tulee korostumaan nyt ja jatkossakin.
– Monet asiat voidaan opiskella kotona tai koulun ulkopuolella, mutta nyt niistä keskustellaan organisoidusti ja asiaa työstetään yhdessä koulussa. Tämä edellyttää opettajilta yhteistyötä ja uudenlaista organisointikykyä.

Älyä lisää koulurakennuksiin

Minkälainen on hyvä oppimaisema nyt?
– Siellä kuullaan ja nähdään hyvin. Tila on rauhoittava. Se on akustisesti hyvä, turvallinen ja viihtyisä. Se on demokraattinen, siis kaikkien yhteinen työpaikka. Koulu on painotetummin oppilaan työpaikka, jossa erilaiset oppilaat ja opettajat voivat hyödyntää rikastettua oppimaisemaa, Lang kuvailee.

Lang uskoo, että seuraavien vuosien aikana oppimaisemassa korostuu entisestään tekemällä oppiminen. Koulurakennuksista tulee myös älykkäämpiä.
– Oppilaat liikkuvat enemmän kuin istuvat. Luovuus lisääntyy. Opettajat tekevät keskenään enemmän yhteistyötä kuin nyt. Äänentoisto ja esitystekniikka suunnitellaan ja asennetaan järkevästi. Ne sisältävät älyä. Koulurakennus itsessään sisältää oppimateriaaleja. Puhumisen ja tekemisen rooli kasvaa, mutta ehkä kirjoittamisen kustannuksella. Tämä taas johtuu siitä, että tekstin tuottamisen muodot tulevat muuttumaan.
– Lisätyn todellisuuden avulla tapahtuva opiskelu lisääntyy. Samaan aikaan päästään irti johdoista ja myös ylimääräinen aistimelu häviää. Koneäly tulee myös oppimiseen, erityisesti oppimisen analytiikkaan. Oppilaat tuottavat paljon dataa, joka on jatkossa oppilaiden, opettajien ja oppilaiden vanhempien käytössä. Samalla opettajan rutiininomaisten ja toistuvien töiden määrä vähenee.

Lue lisää aiheesta:

Oppimaisema 

Oppiminen ja tila. Fyysisen oppimisympäristön vaatimukset uuden opetussuunnitelman näkökulmasta, Tytti Turpeinen, 2016. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto

Leveraging architecture and education: Approaching the facilitation of good Learning Environments in authentic and emerging context,  Rachel Pampel, 2017. Pro gradu, Oulun yliopisto

Edellinen Seuraava