Artikkelit | 25.3.2018

Mitä kuuluu Helsingin varhaiskasvatukseen?

Helsingissä varhaiskasvatuksen piiriin kuului 40 182 lasta viime vuonna. Joka kymmenes suomalaislapsi asuu Helsingissä. Vuosittain Helsinkiin syntyy 7000 lasta. Helsingin kaupunki on laajentamassa perheille maksutonta varhaiskasvatusta viisivuotiaisiin syksyllä 2018.

 Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, miltä varhaiskasvatuksen kokonaistilanne näyttää Helsingissä?

varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, Helsinki

– Helsingissä varhaiskasvatuksen palveluista valtaosa tuotetaan kunnallisesti. Yksityinen toimija täydentää kunnallista toimintaa. Yksityisen hoidon tuella palveluita järjestetään noin 12 prosenttia palveluista. Helsingissä on käytössä yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä. Yksityiseen varhaiskasvatukseen kunnat voivat käyttää yksityisen hoidon tukea, kuntalisää tai palveluseteliä sen mukaan, miten kunnassa on päätetty yksityisen varhaiskasvatuksen tukemisen osalta. Varhaiskasvatuksen osalta keskeistä on toiminnan laatu ja sisältö lapselle. Laadun ja sisällön tulee vastata uutta varhaiskasvatuslakia, varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja varhaiskasvatussuunnitelmaa.

 Yksityisen ja kunnallisen toimijan on tehtävä yhteistyötä, jotta uusi varhaiskasvatuslaki toteutuu. Olemme panostaneet yhteistyöhön ja mm. kesäkuussa tehdyssä organisaatiouudistuksessa kehitimme yksityisen valvontaa ja ohjausta keskittämällä ja vahvistamalla tiimiä, joka tätä työtä tekee.

Minkälaisia haasteita edessä?

– Maksuttomuus merkitsee tietenkin sitä, että lapsia tulee enemmän varhaiskasvatuksen piiriin. Tällä hetkellä on aloitettu alueellinen kattavuuksien katsominen, jolla pyritään ennakoimaan varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää. Varhaiskasvatukseen vaikuttaa kuitenkin myös moni asia, jota on alueellisesti vaikea ennakoida, kuten esimerkiksi muuttoliike ja työllisyyden kehittyminen.

– Haasteena on myös saada riittävät tilat nopeasti. Tilojen kunnossapito on myös oma haasteensa. Tilojen on oltava toiminnallisesti turvalliset ja pedagogisesti toimivat niin sisältä kuin ulkoa, toiminnallisuudella on erittäin iso merkitys. Tilojen hankinta kuuluu Helsingissä kaupunkiympäristön toimialalle.

Kuvat:
Helsingin kaupungin kuva-arkisto ja Iina Esko

Edellinen Seuraava