Artikkelit | 19.3.2018

Mitä trendejä ikääntyvien asumisessa?

Lähes neljä miljoonaa suomalaista haluaa asua maakuntansa keskuskaupungissa tai sen läheisyydessä. Samanaikaisesti suomalaiset harmaantuvat nopeimmin Euroopassa. Miten muuttuva tilanne näkyy ikääntyvien asumisessa?  Kysyimme dosentti, professori Erkki Vauramolta, miten hän näkee tulevaisuuden.

1. Tehostetusta palveluasumisesta kotihoitoon

Painopiste on siirtymässä kotihoitoon. Vanhuksissa on tulossa uusi sukupolvi, joka ei enää suostu ahtaisiin tiloihin. Esimerkiksi Keski-Euroopassa tilakoko on yhdelle henkilölle 35 neliötä ja kahdelle henkilölle 45–52 neliötä. Meillä on osassa rakennuksia tilaa vain 20 neliötä tai alle, josta ison osan vie WC ja eteinen. Tulevaisuudessa rakennetaan normaalin kokoisia yksiöitä, joita ei pienennetä vanhuksille sopiviksi. Ikääntymisen myötä ihmisen tilan tarve ei vähene.

Lisääntyvää tarvetta on myös kuntouttaville intervallihoidoille, joissa tarvitsija viipyy vain hoitoajan ennen paluuta omaan kotiinsa. Tällä mahdollistetaan kotona asuminen iäkkäämpänä. Nämä tilat voivat olla luonteeltaan hyvin varustettuja hotellihuoneita, joihin on helppo yhdistää kuntoutus-, lääkäri- ja kuntosalipalveluita.

2. Yhteisöt muistisairaille

Muistisairaat ovat iso ryhmä, jolla on omia erityistarpeita. Heille on tärkeää, että he pääsevät turvallisesti ulos ja voivat liikkua vapaasti. Esimerkiksi Hollannissa ja Tanskassa muistisairaille suunnitellaan nyt rakennettavaksi omia kyliä, joissa muistisairaat voivat liikkua vapaasti. Hälyttimen avulla voidaan seurata, jos kylän asukas poistuu taajama-alueelta. Turvallisia ulkoilualueita voi suunnitella myös sisäpihalle tai kiinteistön katolle puutarhaan. Muistisairaan kodin sisustuksessa täytyy huomioida se, että asukas tuntee olonsa turvalliseksi vain omasta kodista tuotujen tavaroiden ja esineiden ympäröimänä, koska muisti on osittain esineissä.

3. Yhteisöllisyys voimavaraksi kylätaloissa ja palvelukortteleissa

Tulevaisuudessa vanhusten asunnot rakennetaan keskustaan osaksi muuta asuinyhteisöä ja palveluita. Suunnittelu muuttuu yksittäisen rakennuksen suunnittelusta kaupunginosan palveluverkon suunnitteluksi. Sen tulee olla kaikille ikäluokille sopiva.

Kuva: Tommi Levy

Edellinen Seuraava