Blogi | 19.4.2018

Moniosaajatiimi asiakasarvon tuottajana

Jos haluat edetä nopeasti, mene yksin. Jos haluat päästä pitkälle, kulje yhdessä.

 Digitaalinen markkinointi ja myynti ovat vahvasti Hoivatilojen agendalla. Uudistaaksemme verkkopalvelumme etsimme uutta yhteistyökumppania. Kumppaniksi valikoitui Bonsky Digital, joka tarjosi ratkaisun toteuttajaksi moniosaajatiimiä. Miksi niin? Millä perustein?

Entinen mainostoimisto on kehittynyt perinteisestä mainostoimistosta digitaalisen liiketoiminnan kehittäjäksi. Bonskyssa yritysosto toi yhteen insinöörit ja luovat osaajat. Insinöörit toivat matkassaan sprintit, ketterän tekemisen ja scrumin.

Uusi tekemisen tapa lähti liikkeelle, kun uskallettiin kokeilla. Myyntiorganisaatio muuttui moniosaajatiimiksi. Yksilömyyntiroolit muuttuivat moniosaajatiimin rooleiksi, jolloin jokainen osallistuu myyntiin. Uusi tapa estää myynnin ja toteutuksen välisten kuilujen syntymisen. Bonskyssa moniosaajatiimiin voi kuulua myös asiakkaat.

Tehokkuusajattelu vie yksilösuorituksiin

Kun asiakas on keskiössä, niin vanha tapa toimia ei enää riittänyt.

  1. Yksilökeskeiset roolit eivät toimi, koska niillä ei luoda riittävästi arvoa asiakkaalle
  2. Tehtäväkeskeisyydellä ja tehtävien ketjutuksella ei ratkaista monimutkaisia asiakkaan ongelmia
  3. Kate ohjaa liiaksi yksilökeskeiseen tekemiseen
  4. Päätöstä ei voi ulkoistaa johdolle, joka ei vastaa asiasta asiakasrajapinnassa

Digitaalisten palveluiden kehittäminen edellyttää asian tarkastelua monista eri näkökulmista (esim. palvelumuotoilu, analytiikka, tekniikka, sisällöt).  Jos projektissa organisoidutaan osaamisalueittain, niin helposti tulee tiimien välisiä tietokatkoksia. Alkuperäinen merkitys muuttuu helposti – tulee ns. rikkinäisen puhelin ilmiö.

Usein moniosaajatiimeihin siirtymistä jarruttaa arjen kiire. On helpompi pysyä entisessä tavassa ja pitäytyä ajatuksessa, että yksilö tekee nopeammin. Nopeudessa ehkä voittaa, mutta vaikuttavuudessa häviää bonskylaiset sanovat oman kokemuksensa perusteella.

Isoin oivallus johtamisen muutoksessa

Bonskyssa moniosaajatiimiin siirtyminen edellytti myös johtamismallin uudistamista. Päätöksentekoa siirrettiin sinne, missä työkin tehdään. Asiantuntijat vastaavat työstään asiakkaalle eivätkä esimiehelle. Myöskään hankalia tilanteita tai isoja päätöksiä ei ‘ulkoisteta’ esimiehelle, vaan tiiminjäsenet hakevat itse yhdessä parasta ratkaisua. Sparrausvoimaa löytyy bonskylaisista, mutta vastuuta on enemmän tiimillä, jolloin toteutuu tämä:

Mitä enemmän vastuuta antaa tiimeille, sitä enemmän saa.

Johdon tehtäväksi jää määrittää suunta ja ylläpitää keskustelua, jossa bonskylaiset sanoittavat yhteistä todellisuutta ja tulevaisuutta. Ihmiset ja tiimit ratkaisevat yhdessä sen, miten päämäärä saavutetaan.

Edellinen Seuraava