Uusia hoivatilalaisia - Hoivatilat

Uusia hoivatilalaisia

11.6.2019

Keväällä Hoivatiloilla aloitti kolme uutta asiantuntijaa.

Juho Malmi

Juho Malmi

Kauppatieteiden maisteri Juho Malmi aloitti markkinointipäällikön tehtävissä toukokuun alusta. Hän vastaa markkinnoinnista ja viestinnästä Suomen lisäksi myös Ruotsissa. Juholla on pitkä kokemus kansainvälisestä markkinoinnista teknologiateollisuudesta. Hoivatiloille hän siirtyi Bittiumilta.

Timo-Wikberg

Timo Wikberg

Timo Wikberg aloitti toukokuussa liiketoimintajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Häneen vastuullaan on Hoivatilojen myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen ja kehittäminen. Aiemmin Timo on toiminut Attendo Oy:ssä erilaisissa liiketoiminnan kehittämis- ja johtotehtävissä, viimeksi myyntijohtajana.

Tuomas-Alanko

Tuomas Alanko

Tuomas aloitti rakennuttajapäällikön tehtävissä toukokuun lopussa. Hän on koulutukseltaan rakennusinsinööri (AMK) ja hänellä on pitkä ja vahva kokemus asuntorakentamisesta. Tuomaksen vastuulla on rakennushankkeiden valvonta ja projektin johto. Ennen Hoivatiloja hän työskenteli Rakennuspalvelu Joperassa.