Blogi | 16.11.2020

Onko arvoilla aitoa merkitystä?

Olen viime vuosina yhä useammin pysähtynyt yritystoiminnan arvojen äärelle, sillä ne ovat juuri tässä ajassa erityisen tärkeä asia. Olen myös iloinnut, että yhä useampi organisaatio ja johtaja on osoittanut kiinnostusta aihepiiriin. Arvot luovat toiminnan ja päätöksenteon perustan. Ei ole yhdentekevää, millaisella kivijalalla talo seisoo.

Lähtökohtaisesti liiketoiminnan tulee olla kannattavaa, jotta toiminta on kestävää, ja palkat, verot, eläkemaksut ja muut velvoitteet voidaan hoitaa. Liiketoiminnalla tulee kuitenkin olla rahan tekemistä syvällisempi merkitys ja tarkoitus. Kun tuo missio on yhdessä omaksuttu, niin tekemistä ohjaavat oikeat periaatteet ja arvot.

Tällä viikolla arvokeskustelu on pysäyttänyt minut niin somessa kuin omassa yrityksessäkin. LinkedIn:ssä käytiin isolla porukalla mielenkiintoista keskustelua siitä, miten arvot näkyvät myyntityössä, rekrytoinnissa ja johtamisessa – vai näkyvätkö ne? Linkkarikeskustelu vahvisti sitä näkemystä, että kyllä arvot ovat vahvasti esillä myös arjessa ja tekemisessä.

Yrityksemme koulutuspäivässä pohdimme tiimin kanssa arvoja, strategiaa ja tavoitteita. Mietimme ryhmissä, miten ne heijastuvat työhömme. Kolmesta arvostamme – aktiivisuus, vastuuntunto ja rohkeus – otan esimerkiksi rohkeuden. Se herätti seuraavia ajatuksia: Rohkeutta on… veturin rooli hankkeissamme, tehdä päätöksiä, mennä epämukavuusalueelle – ja myös kysyä apua. Vastaukset ilahduttivat, sillä ne osoittavat rohkeuden kulkevan aitona arvona arjessamme, yksittäisen työntekijän ratkaisuista liiketoiminnan ytimeen.

Oletan, että työnhakijat hakeutuvat innokkaasti työtehtäviin, jotka vastaavat heidän arvojaan. Sama pätee myös toisinpäin: yritykset ja organisaatiot hakevat työntekijöitä, joiden arvomaailma on linjassa työnantajan arvojen kanssa, ovathan työntekijät yhteisönsä mainelähettiläitä. Kokemukseni on, että ristiriitaiset arvomaailmat johtavat ennemmin tai myöhemmin siihen, että tiet erkanevat. Siksikään kysymys ei ole vähäpätöisestä asiasta.

On paikallaan pohtia myös, millaisia arvoja ja toimintakulttuuria minä itse edustan? Olen kohdannut työelämässä tilanteita, joissa läpi on tullut keskustelukumppanin laskelmoivuus, jopa ylimielisyys. Silloin yhteistyön väylää on ollut vaikea rakentaa. Useammin saan kuitenkin kohdata sympaattisia ja tuntevia ihmisiä, jotka pyrkivät kaikkia osapuolia hyödyttävään win-win-yhteistyöhön. Sellaisten kumppaneiden kanssa on ilo toimia. Toivon, että minustakin välittyy tämä henki ja arvomaailma.

Edellinen Seuraava