Artikkelit | 15.11.2018

Osallistavan suunnittelun hankkeissa arkkitehti on tiedon ja tunteiden tulkki

Kimmo Mannisto osallistava suunnittelu

Tulevaisuuden yhteistilat myös suunnitellaan yhdessä. Hoivatilojen kumppanin, UKI Arkkitehdit Oy:n Kimmo Mansisto kertoo arkkitehdin roolista moderneissa, eri alojen asiantuntijoita sekä loppukäyttäjiä kuulevissa projekteissa.

Lähdettäessä toteuttamaan esimerkiksi uutta koulua osallistavan suunnittelun metodein, sanansa saavat sanoa niin opettajat, henkilökunta, kouluvirasto kuin pedagogiikan asiantuntijatkin. Teoreettisena viitekehyksenä tilasuunnittelussakin toimii opetussuunnitelma (OPS).

– OPS sanelee tietyt reunaehdot, mutta käytännössä ne voivat tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, johtava arkkitehti Kimmo Mansisto kertoo,

Esimerkiksi avoin/monimuotoinen oppimisympäristö voi jollekulle tarkoittaa sitä, ettei seiniä ole juuri lainkaan, kun taas joku toinen kokee, että seinäjaolla saadaan muodostettua OPS:n mukaisia, monipuolisia tiloja.

Moninaisen tiedon ja toiveiden vastaanottaminen, suodattaminen ja tulkitseminen on Mansiston mukaan arkkitehdin kannalta haastavinta – miten saattaa kaikki informaatio rakennuksen muotoon. Toisaalta, onnistuessaan projekti palkitsee aivan erityisellä tavalla.

– Emme voi tarjota yhtä valmista pakettia kaikille, mutta ei se tämän kaltaisissa projekteissa ole tarkoituksenakaan.

Vaihe kerrallaan, teknologiaa ja kumppanuutta hyödyntäen

Onnistumisia edesauttavat nykyteknologian innovaatiot, kuten UKI Arkkitehtien itse kehittämä VALO™ -käyttäjälähtöinen suunnittelumenetelmä. Menetelmä hyödyntää viimeisintä tietoa oppimisesta ja ryhmäpsykologiasta, ja sen avulla tilojen tulevat käyttäjät pääsevät tutustumaan tiloihin virtuaalisesti yhdessä arkkitehdin kanssa.

– Suunnittelu aloitetaan tilallista hierarkiaa tutkivasta mallista, josta siirrytään vaihe vaiheelta kohti tarkempia ja yksityiskohtaisempia ratkaisuja, Mansisto selventää,

– Matkan varrella suunnitelmaa voidaan muokata ja korjailla. Toisin kuin pelkkiä piirustuksia tarkastelemalla, virtuaalikierroksilla maallikollekin syntyy varsin realistinen kuva lopputuloksesta jo ennen tilojen valmistumista.

Kiitos onnistumisista kuuluu Mansiston mukaan myös hyville yhteistyökumppaneille. Kumppanuuden hyödyt nousevat esiin esimerkiksi Hoivatilojen ideoiman Domino-konseptin mukaista tulevaisuuden koulua suunniteltaessa.

Hoivatilojen kiinteistönhallinnan asiantuntemus, mutta myös ymmärrys muun muassa kestävyys- ja muuntautumisvaatimuksista ja pedagogisista tavoitteista tuovat oman, arvokkaan lisänsä suunnittelutyöhön, Mansisto summaa.

Edellinen Seuraava