Artikkelit | 11.10.2018

Osallistavassa työpajassa pohdittiin tulevaisuuden palvelukorttelia

Hoivatilat järjesti syyskuussa osallistavan työpajan, jossa parikymmentä julkisen ja yksityisen sektorin asiantuntijaa pohtivat uusien palveluita ja asumista yhdistävien kortteleiden tulevaisuutta. Co-foundersin Ia Adlercreutzin ja Microsoftin Max Mickelssonin vetämässä työpajassa pohdittiin tulevaisuuden kaupunkien mahdollisuuksia ja Toiveiden palvelukorttelin ominaisuuksia.

Kysyimme työpajaan osallistuneilta kokemuksia ja ajatuksia.  Iloksemme saimme haastateltavaksi Aarne Rajalahden KVPS:ltä ja Anu Kuutin Helsingin kaupungilta.

Osallistujat kertovat

 1. Kerro lyhyesti itsestäsi, mistä tulet ja minkälaista näkökulmaa toit työpajaan?

  Aarne: Olen Aarne Rajalahti, kiinteistötoimen johtaja Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä. Toin työpajaan näkemyksiäni ja kokemuksiani kehitysvammaisten ihmisten asumisesta ja arjesta. Yhteiskorttelit ovat erittäin hyvä idea. Kehitysvammaisten elämään kortteliasuminen voi tuoda parempaa elämänlaatua, uusia ystäviä ja uudenlaisia sosiaalisia rooleja. Yhteisten mielenkiinnon kohteiden avulla voidaan tuoda ihmisiä yhteen.

  Anu: Olen Anu Kuutti ja toimin Helsingin kaupungin kaavoituksessa Kruunuvuori-Vartiosaari -tiimin päällikkönä. Toin työpajaan käytännön asemakaavoittajan näkemystä.

 2. Onko sinulla aikaisempia kokemuksia vastaavista työpajoista ja kuinka hyödyllisenä näet tämän kaltaisen työskentelyn?

  Aarne: Minulla on paljon kokemusta työpajoista erilaisten projektien työstämisessä, pääosin järjestötoiminnasta. Koen tärkeänä sen, että esimerkiksi kehitysvammaisten uusia asumisratkaisuja mietittäessä tulevat asukkaat ja heidän läheisensä ovat mukana suunnittelemassa. Näin yksilölliset tarpeet voidaan huomioida paremmin.

  Anu: Olen osallistunut erilaisiin työpajoihin aiemminkin. Työpajatyöskentely on hyödyllistä, mutta yleisesti ottaen on hyvä kiinnittää huomiota ryhmädynamiikkaan, jotta keskustelu ei jumittuisi joko ennakkoasenteiden tai voimakkaiden persoonien vuoksi liian kapeaksi. Tämän vuoksi työpajan järjestäjän kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että eri näkökulmia otetaan keskusteluissa tasavertaisemmin esille, eikä liikaa vahvisteta esimerkiksi järjestäjän omia ajatuksia.

 3. Minkälaisia ominaisuuksia sinun kuvitteellisesta Toiveiden korttelista löytyy?

  Aarne: Omasta kuvitteellisesta Toiveiden korttelistani löytyisi viihtyisä asunto, hyviä yhteistiloja, kuntosali, kirjastonurkka, kaunis ympäristö ja erilaisia palveluita. Arvostaisin arkeani helpottavia palveluita, kuten yhteiskäyttöautoa.

  Anu: Minun Toiveiden kortteli olisi sellainen, jossa olisi tarjolla monipuolisesti erilaisia palveluita, mutta toiminnan organisointiin ei tarvitsisi sitoutua itse liikaa. Olisi tärkeää, että korttelin asukkaille löytyisi yhteisiä mielenkiinnon kohteita, tässä mielessä tietystä homogeenisyydestä asiakkaiden kesken olisi hyötyä. Eri ikäpolvien asuminen samassa korttelissa toisi lisää elämää, vaihtelua ja toivottavasti sukupolvien välistä ymmärrystä.

 4. Minkälaiset fiilikset päivästä jäi?

  Aarne: Mielestäni työpaja oli hyvin toteutettu, valmistellut puheenvuorot olivat asiantuntevia ja keskustelu hyvää.

  Anu: Työpajan virityspuheenvuorot olivat todella hyvät, vaikkakaan en innostunut liian teknologisista jutuista, kuten siitä, että asukkaiden lähipiiri voisi olla toisilleen läsnä reaaliaikaisesti hologrammien välityksellä. Hologrammi tuntui ontolta korvikkeelta aidolle läsnäololle.

Kiitämme kaikkia asiantuntijoita työpajaan osallistumisesta ja hedelmällisistä keskusteluista tulevaisuuden asumisesta!

Edellinen Seuraava