Artikkelit | 27.2.2020

Vastuullisuutta vai vastuuttomuutta?

Vastuullisuus on nyt vahvasti pinnalla oleva teema. Koen, että suomalaiset yritykset ja yhteisöt haluavat toimia sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti vastuullisesti. Haluamme olla hyviä yrityskansalaisia – se on dna:ssamme. Kun aihepiiri on kuuma, on ilmassa merkkejä, että keskustelu lähtee laukalle ja irtoaa arjen todellisuudesta. Miten sitten olisi hyvä toimia?

Vastuullisuustyön kivijalan yritysten ja yhteisöjen arjessa muodostavat arvot. Hoivatilojen osalta päivitimme ja kiteytimme arvomme viime vuoden aikana kolmeen avainsanaan: vastuuntunto, aktiivisuus ja rohkeus.

Yhteiskuntavastuu toteutuu, kun yritykset toteuttavat investointeja, työllistävät sekä maksavat verot, palkat ja muut sille kuuluvat maksut. Mutta on se paljon muutakin!

Vastuullisuutta on huolehtia työntekijöistä. Tavoitteena tulisi olla mielekäs ja kannustava työskentely-ympäristö, jossa ihminen voi kehittyä ja olla hyödyksi. Vaikkapa Great Place to Work -sertifioinnin tavoittelu toimii tässä hyvänä työkaluna. Tästä meillä hoivatilalaisilla on hyviä kokemuksia.

Samaan kokonaisuuteen kuuluu asiakkaiden, omistajien ja muiden sidosryhmien huomioiminen arjen tekemisessä. Myönteinen palveluasenne on elintärkeää. Hoivatilojen toiminnassa olemme määritelleet asian niin, että palvelemme ilolla ja olemme luottamuksen arvoisia. Olemme työstäneet viime vuoden aikana myös sisäiset eettiset ”Code of Conduct” -ohjeet. Kun pelisäännöt ovat selvät, on helppo toimia linjakkaasti ja läpinäkyvästi yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.

Myös ympäristövastuu on arjen valintoja ja tekoja. Yrityksessämme olemme sopineet periaatteista, kuinka vastuullisuus näkyy rakennuttamisessa ja kiinteistöliiketoiminnassa. Lähtökohtanamme on pitkäaikainen kiinteistöjen omistaminen ja rakennuksen elinkaarivastuu. Käytännössä satsaamme vähähiiliseen rakentamiseen, suosimme uusiutuvia materiaali- ja energiaratkaisuja sekä älykästä kiinteistöjen ohjausta ja valaistusratkaisuja.

Vastuullisuustyö on myös kestävän kilpailuedun rakentamista. Vastuullinen yritys toimii kannattavasti ja pitää huolen kilpailukyvystään, jotta se on elinvoimainen myös pitkällä aikavälillä. Kysymys ei ole rakettitieteestä eikä unelmahötöstä.

Hyvää mahdollisuuksien vuosikymmentä sinulle!

Jussi Karjula twitter @KarjulaJussi

Edellinen Seuraava