Blogi | 28.3.2017

Päiväkoti – mitä vaihtoehtoja hankkia uudet tilat kuntaasi?

ROTI 2017 -raportin mukaan koulu- ja päiväkotikiinteistöissä 12-18 % kerrosalasta on kosteus- tai homevaurioisia ja vaativat kiireellistä korjausta. Mitä vaihtoehtoja kunnalla on hankkia uudet päiväkotitilat – tarvittaessa nopeastikin?

Kunnallinen päiväkoti

Kunnallisessa päiväkodissa kunta vastaa sekä palveluista että tilojen rakentamista, vuokraamisesta ja omistamisesta.

Eri vaihtoehtoja hankkia tilat yksityiseltä

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia päivähoitopalveluita. Tässä mallissa kunta valvoo palvelusetelinkäyttöä. Yksityinen tuottaa palvelut ja tilat. Hoivatilat on ollut toteuttamassa useissa kymmenissä kunnissa palvelusetelimallia, jossa yksityinen toimija rakennuttaa, vuokraa ja omistaa päiväkotitilat. Tässä mallissa kunnan ei tarvitse investoida lainkaan omiin tiloihin. Hoivatilat voi myös ehdottaa kumppaniverkostostaan palveluntarjoajan kuntaan. Esimerkiksi Sipoossa saatiin korvaavat tilat nopeasti viime vuonna elokuussa, kun päiväkoti oli jouduttu sulkemaan sisäilmaongelmien takia. (Hoivatilat: Ratkaisuja 1/2017) Tutustu palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa -oppaaseen

Kunta voi tukea yksityistä päivähoitoa myös yksityisen hoidon tuen muodossa. Yksityisen hoidon tuen määrään vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeus ja perheen tulot. Yksityisen hoidon tuki on moniosainen tukimuoto, josta osasta vastaa Kela ja osasta kunta. Joissain kunnissa yksityisen hoidon tuki toimii palvelusetelin rinnalla, joissakin kunnissa sen korvikkeena.

Yksityisen hoidon tuella kunta voi tukea myös perhepäivähoitajia. Perhepäivähoitajat hoitavat lapsia usein omissa kodeissaan, joka rajoittaa hoidettavien lasten määrää. Perhepäivähoitajat ovat kuitenkin vähenemässä, kun nykyiset hoitajat siirtyvät eläkkeelle ja uusia tulee vähemmän tilalle.

Palveluseteli mahdollistaa kuntalaiselle palveluiden käytön yli kuntarajojen toisin kuin yksityisen hoidon tuki, jota saa vain oman kunnan päivähoitopalveluille. Tämä helpottaa varsinkin kuntien reuna-alueilla asuvia, jotka saattavat käydä työssä naapurikunnan puolella.

Kunnat voivat hankkia päivähoitopalveluita myös ostopalveluna, jolloin kunta maksaa palvelun ja yksityinen tuottaa palvelut. Yksityinen voi toimia omissa tai kunnan vuokratiloissa. Ostopalvelussa huomioitavaa kuitenkin on, että kunta maksaa palvelusta aina täyden hinnan riippumatta hoidettavien lasten määrästä.

Tarvitaanko kunnassasi uutta päiväkotia? Ota yhteyttä, niin sovitaan jatkoista!

Edellinen Seuraava