Blogi | 4.10.2016 | Pertti Nupponen

Miksi rakentamista pitää valvoa?

Usein tulee kysyttyä tätä itseltänikin, kun aamulla herään ja ohjelmassa on valvonta- tai työmaakokouskäynti jonnekin päin Suomea. Miksi valvoa – olemmehan palkanneet osaavan urakoitsijatiimin vastaavine mestareineen kokopäivätoimisesti työmaalle varmistamaan hyvän rakentamisen laadun.

Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa urakoitsijoiden työsuoritusten sopimuksenmukaisuus teknisesti, taloudellisesti ja ajallisesti. Valvoja on linkki kiinteistön omistajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä. Usein sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Valvonnan ensimmäinen tehtävä onkin varmistaa, että suunnitelmilla on luotu rakentamiselle hyvät ja selkeät lähtökohdat ottamalla huomioon myös kiinteistön elinkaareen liittyvät asiat. Työmaalla saattaa kuitenkin tulla eteen tilanteita, jossa kiinteistön omistajan etu ei tule riittävästi huomioitua. Rakennuksen ympäristö tai jokin yksittäinen detaljiasia vaan on käytännössä täysin erilainen, miltä se on suunnittelupöydällä näyttänyt. Jos urakoitsijat tekevät tarkasti suunnitelmien mukaan, niin vaara toimimattomasta toteutuksesta on ilmeinen.  Mikään muu ei ole niin paha juttu, kun näiden –  joskus erittäin työläidenkin – asioiden ratkominen kiinteistön valmistuttua ja sen ollessa jo vuokralaisten käytössä.

Yhdessä hyvää tulee

Urakoitsijan näkökulmasta on myös hyvä, jos työmaalla käy tilaajan valvoja tarkastamassa tehtyä työtä. Näin työ tulee ikään kuin sertifioitua ja samalla saadaan hyvä keskusteluyhteys tilaajan kanssa. Yhdessä voidaan miettiä suunnitelmamuutosasioita, aikataulu- tai kustannuspuolen murheita. Jotakin muutostyötäkin on huomattavasti mukavampi lähteä toteuttamaan, kun tilaajan edustaja on samaa mieltä muutostyöaiheesta ennen työn aloittamista. Jonkun on hyvä olla työmaalla myös muistuttamassa erilaisista urakkasopimuksen kirjauksista. Työmaaorganisaatiolta nämä saattavat unohtua, kun on muuten niin kova höyry päällä.

Rakennustyömaata valvottaessa on aina parempi, mitä useampi silmäpari on työsuorituksia arvioimassa. Ja mitä laajempi työmaa on, sitä enemmän saisi valvovia silmäpareja olla.

Pulaa valvonnan monitoimiosaajista

On myös hyvä tunnistaa erikoisosaamista vaativat valvontakohteet. Esimerkiksi talotekniikkalaitteiden valvojana on hyvä olla sellainen asiantuntija, joka tuntee laitteiden sielunelämän perin pohjin ja myös sen, miten kukin laite toimii yhdessä muiden laitteiden kanssa. Tällaisia monitoimiosaajia on liian harvassa myös taloteknisissä urakointiliikkeissä. Talotekniset järjestelmät ovat aivan avainasemassa koskien kiinteistön elinkaarta ja koko ajan tiukkenevaa energiamääräysmaailmaa.

Valvonnassa on hyvä sopia ennakkoon yhdessä erilaisista työmalleista, jotta löydetään paras mahdollinen asennustapa vaativaan kohteeseen. Yhdessä työstetty malli käy hyvänä laatuesimerkkinä muihinkin kohteisiin. Ja kriittisen keskustelun rinnalla pitää tietenkin muistaa kiitellä hyvästä työn laadusta.

Kun rakennustyömaa on yhdessä urakoitsijan kanssa kunnolla valvottu, saamme varmasti työntuloksena talon käyttäjiä ja omistajia miellyttävän kokonaisuuden.

Seuraava