1

Päiväkoti

Vastaamme nopeasti kasvukuntien ennakoimattomiin varhaiskasvatuksen tilatarpeisiin tarjoamalla nykyaikaiset ja terveelliset tilat ilman omia investointeja. Päiväkotimme ovat muuntojoustavia ja monipuolisia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat arjen toimintojen sujuvuuden ja elämyksellisyyden.

Tutustu

2

Hoivakoti

Tuotamme hoivakoteja ikääntyville ja erityisryhmille yhden sopimuksen periaatteella. Sisustamme hoivakodin ja toteutamme virikkeellisen piha-alueen toiveittesi mukaisesti.

Tutustu

3

Palvelukortteli

Palvelukortteli on uuden ajan palvelujen ja asumisen keskittymä, jonka avulla voidaan ratkaista kaupunkisuunnittelun haasteita. Se parantaa asukkaiden arjen kokemusta ja mahdollistaa kaupungin kehittämisen.

Tutustu

4

Koulu

Hoivatilat rakennuttaa nykyaikaisia ja terveellisiä tiloja tukemaan uutta opetussuunnitelmaa. Modulaariset ja muuntojoustavat tilat ovat avattavia ja suljettavia luokka- ja tiimityötiloja.

Tutustu

5

Lastensuojeluyksikkö

Lastensuojeluyksiköt on suunnattu lapsille, joita ei voida sijoittaa perheeseen tai perhekotiin. Eheä asuinympäristö luo puitteet asukkaiden yksilölliselle kasvulle.

Tutustu

6

Turvakoti

Kodin tulisi olla jokaiselle se kaikista turvallisin paikka – aina niin ei ole. Turvakotiin tulee asiakkaita esimerkiksi kaupungin sosiaalitoimen lastensuojeluyksikön, poliisin, seurakunnan ja terveysasemien kautta.

Tutustu