Domino vastaa useisiin kuntien haasteisiin

Uusimuotoinen oppimisympäristö luo joustavuutta ajan, paikan, oppimissisältöjen ja toteutustapojen suhteen. Dominossa korostuvat tekemällä oppiminen (DO), välittäminen (MIND) ja hetkessä eläminen (NOW).

Osallistava suunnitelu ikoni

Uuden opetussuunnitelman mukaiset, oppimista tukevat tilat

Opetus edellä –  pedagogisesti harkitut uudet oppimisympäristöt mahdollistavat joustavuuden ajan, paikan, oppimissisältöjen ja toteutustapojen ja suhteen.

Terve päiväkoti ikoni

Modulaarinen ja muunneltava, käyttäjälähtöisesti suunniteltu

Innovatiivisen ja osallistavan moduulisuunnittelun ansiosta Domino-koulu muovautuu juuri sen kokoiseksi ja malliseksi kuin tarve on.

Tehokas suunnittelu ikoni

Kestävä ja laadukas tulevaisuuden koulu

Hoivatilojen Terve -kiinteistö mallilla rakennettu koulu kestää! Huomioimme elinkaariajattelun mukaisesti myös ympäristön ja energiaratkaisut.

Toimivat ratkaisut ilman omia investointeja

Investointivapaa vuokrakoulu antaa pelivaraa kunnan budjettiin: käytettävissä olevat resurssit kohdistetaan suunnitellusti seinien sijasta palvelujen järjestämiseen.

Hoivatilojen elinkaarimallissa asiakas hankkii rakennuksen Hoivatilojen vuokra- tai leasing-rahoituksella. Elinkaarimallissa Hoivatilat ottaa ylläpito- ja huoltovastuuta rakennuksesta yhdessä sovitun vastuunjaon ja tason mukaisesti.

Domino-koulun hankinta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä

Kilpailullinen neuvottelumenettely on hankintatapa, joka soveltuu hyvin kouluhankkeiden toteutukseen. Tilaaja tarkentaa neuvottelumenettelyn aikana tarjouspyyntöä ja toteutusta kohti tarkoituksenmukaisinta lopputulosta. Kilpailullinen neuvottelumenettely luo lisäarvoa hankkeelle.

0 kk6 kk12 kk18 kk24 kk30 kk36 kk
Hoivatilojen projekti 0 Perinteinen hoivatilaprojekti 0

Kokoa haluamasi Domino

Uudet oppimisympäristöt sallivat joustavuuden ajan, paikan, menetelmien, toteutustapojen ja oppimissisältöjen suhteen.

domino-moduuli-kerros1

Innovatiivisen moduulisuunnittelun ansiosta Domino-koulu muovautuu juuri sen kokoiseksi ja malliseksi kuin tarve on. Dominon ”palat” ovat oppimisympäristö-, ruokala-, hallinto- ja liikuntasalimoduuleja.

Oppimisalueajattelun mukaan suunnittelemalla saadaan enemmän tilaa oppimisympäristöihin. Oppimisalueille voidaan toteuttaa avattavia ja suljettavia luokka- tai tiimityötiloja.

Moduulisuunnittelu lisää huomattavasti rakennuksen käytönaikaista tehokkuutta yhteiskäyttöisyyttä lisäämällä, kun varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja muut mahdolliset tarpeet ovat integroitavissa samaan rakennukseen. Arkkitehtuuria voidaan sovittaa aina ympäröivään rakennuskantaan. Domino-koulu toteutetaan Hoivatilojen Terve kiinteistö -mallilla. Viimeisimmän kiinteistöteknologian lisäksi Dominossa huomioidaan terveelliset rakenneratkaisut, energiansäästö sekä opetusteknologia.

Hoivatilat - kasvun ratkaisija

1

Investointivapaa

Hoivatilojen toimintamalliin kuuluu valmiiden tilojen aktiivinen omistajuus. Koska Hoivatilat kantaa riskit kiinteistön investoinneista ja vastuun tilojen toimivuudesta, asiakkaan tilojen toteuttamiseen tarvittavat varat vapautuvat muuhun käyttöön.

Liiketoimintamalli

2

Avaimet käteen yhdellä sopimuksella

Tilojen tuottamisen lisäksi Hoivatilat vastaa kaikista rakentamiseen liittyvistä sopimus- ja lupaprosesseista. Hoivatilat huolehtii tontin vuokraamisesta tai ostamisesta, tilojen suunnittelusta ja toteutuksesta ja valmiiden kiinteistöjen aktiivisesta omistamisesta.

Elinkaarimalli

3

Kokenut hankkeiden toteuttaja

Olemme tehneet jo yli 150 hanketta yli 60 kuntaan. Kokemukset ovat hioneet toimintatapamme tehokkaiksi. Tunnemme hoivarakentamisen erityisvaatimukset lupamenettelystä sisustamiseen.

Katso referenssit

Laitetaan yhdessä Domino liikkeelle!

Petri Kauppinen

Palvelupäällikkö, koululiiketoiminta 0400 847 817 etunimi.sukunimi@hoivatilat.fi

Kiinnostuitko Hoivatilojen Domino-koulusta?

Jätä tietosi, olemme sinuun yhteydessä.

  • Tutustu rekisteriselosteeseen.