← Selaa referenssejä

Case: Vuoripirtti, Tillinmäki, Espoo

Espoon Tillinmäkeen toteutettu hoivakiinteistö nivoo yhteen lasten ja vanhusten palvelut. “Vuoripirtin kiinteistö on upea alusta uudenlaisille palveluille alueella”, toteaa Hoivatilojen toimitusjohtaja Jussi Karjula.

Voimakkaasti kasvavalle ja kehittyvälle pientaloalueelle Espoon Tillinmäkeen valmistui vuoden 2016 lopussa eri ikäryhmien hoivapalvelut yhdistävä Vuoripirtti. “Vuoripirtti on yksi näyttävimmistä kokonaisuuksista, jossa olemme olleet mukana”, toteaa Hoivatilojen toimitusjohtaja Jussi Karjula.

Tillinmässä sijaitsevassa hoivakiinteistössä yhdistyvät lasten varhaiskasvatus, eli päiväkoti, ja vanhusten hoivapalveluja tarjoava tehostettuun palveluasumiseen soveltuva hoivakoti. Kokonaisuus on alueen asuntokantaa ja sen ulkonäköä kunnioittaen kaksikerroksinen, osittain tiiliverhoiltu. Rakennuksen suunnittelussa on ympäröivän asuntokannan lisäksi huomioitu oivaltavasti tontin kaareva muoto sekä piha-alueiden leikkeihin ja ulkoiluun houkuttelevat avokalliot.

Yhteinen tekeminen syntyy luonnollisesti

Espoolla on jo vuosikymmenien kokemus sekä yksityisen varhaiskasvatuksen hyödyntämisestä että erilaisten palveluiden niputtamisesta. “Vuoripirtin kaltaista yhdistelmää meillä ei vielä entuudestaan ole”, toteaa Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen tyytyväisenä. Koska pelkkä päiväkoti olisi täyttänyt tiivistyvällä alueella tontin rakennusoikeuden vain osittain Hoivatilat selvitti, mitä muita palveluita alueella tarvittaisiin. Siten päiväkodin pariksi Vuoripirttiin valikoitui tehostettuun palveluasumiseen soveltuva hoivakoti.

Tossavaisen mukaan Espoossa on kannustettu varhaiskasvatuksen ja ikäihmisten palveluita tarjoavia toimijoita yhteistyöhön jo aeimminkin. “Vuoripirtin kiinteistö avaa kuitenkin aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yhdessä toimimiselle. Kun on kyse lasten ja senioreiden välisen vuorovaikutuksen lisäämisestä, voi rehellisesti sanoa, että siinä molemmat ikäryhmät voittavat!”, Titta Tossavainen tiivistää Vuoripirtin kiinteistön hyödyt.

Vuoripirtin hoivakiinteistön noin 60 lapselle mitoitetun päiväkodin palveluista vastaa Vekara Päiväkodit. Vastaavasti 35 vanhukselle suunnatun tehostettuun palveluasumiseen soveltuvan hoivakodin palveluista tulee vastaa Attendo Oy.

Kysy lisää: +358 207 349 100

Muita referenssejä