Uutiset | 11.10.2017

Siilinjärvelle palvelutalo Hoivatilojen elinkaarimallilla

Hoivatilat on solminut Siilinjärven kunnan kanssa 20 vuotisen vuokrasopimuksen vanhusten palvelutalon toteuttamiseksi. Toteutus tehdään Hoivatilojen elinkaarimallilla, jossa kunta vuokraa tilat Hoivatiloilta ja malli sisältää ylläpito- ja huoltovastuun tiloista sovitun tason mukaisesti. Rakentaminen käynnistyy marraskuussa 2017 ja talo on valmis joulukuussa 2018.

Siilinjärven palvelutalo käsittää lyhytaikaishoidon yksikön, joka tarjoaa ikäihmisille intervallihoitoa, kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa sekä akuuttia lyhytaikaishoitoa. Hoitopaikkojen kokonaispaikkaluku on 30. Hankkeeseen sisältyy myös päivätoiminnan tilat 15-20 asiakkaalle päivää kohden. Palvelutalon kokonaispinta-ala on n. 2300 m².

Talon toiminnot on suunniteltu kahteen kerrokseen siten, että päivätoiminta ja yhteiskäyttöiset tilat sijoittuvat 1. kerrokseen ja lyhytaikaishoito 2. kerrokseen. Pali-auto kyyditsee Siilinjärven vanhuksia kodeistaan palvelutalolle syömään, virkistäytymään, pesulle ja saunomaan.

Hoivatilojen elinkaarimalli helppo ja hyödyllinen kunnalle

Siilinjärven palvelutalo toteutetaan Hoivatilojen elinkaarimallilla. Siinä kunta vuokraa tilat Hoivatiloilta ja Hoivatilat ottaa lisäksi vastuulleen käyttö- ja ylläpitokustannuksia sovitun tason mukaisesti. Käyttökustannuksiin kuuluvat mm. lämmitys, sähkö ja vesi. Lisäksi Hoivatilat vastaa tonttivuokrasta, kiinteistöverosta ja vakuutuksesta, teknisestä isännöinnistä, ulkoalueiden hoidosta sekä jätehuollosta. Käyttäjän vastuulle jääkin oikeastaan vuokranmaksun lisäksi vain sisätilojen siivous.

 Palvelutalohankkeen toteuttaminen elinkaarimallilla oli meille tietoinen ratkaisu. On helpompaa kun vastuut ja velvollisuudet on selkeästi määritelty jo sopimusvaiheessa, toteaa Siilinjärven sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen.

Kun kiinteistöhanke toteutetaan Hoivatilojen elinkaarimallilla kunnan ei tarvitse sitoa pääomia hankkeeseen. Kunnalle elinkaarimalli tuo kustannusten ennustettavuutta ja helppoutta.  Lisäksi Hoivatilojen pitkä kokemus kiinteistöhankkeiden toteutuksista näkyy hankkeiden ripeänä toteutuksena, jolloin voidaan vastata kiireelliseenkin tarpeeseen. Hoivatilojen mallin mukaisesti kunta saa tilat käyttöönsä yhdellä sopimuksella, Siilinjärven tapauksessa Hoivatilat huolehtii myös tontilla aiemmin sijainneen käytöstä poistetun vanhainkodin purkamisesta.

Hoivatilojen elinkaarimallin kiistaton hyöty ja helppous kunnalle tulee vastuunjaon selkeydestä. Kun Hoivatiloille kiinteistön rakennuttajana jää laaja käyttö- ja ylläpitovastuu, on selvää, että mm. kiinteistön energiatehokkuuteen ja ylläpidon kustannusten hallintaan paneudutaan jo suunnitteluvaiheessa tarkasti. Yksinkertaisena esimerkkinä mainittakoon piha-alueiden suunnittelu niin, että lumityöt on mahdollisimman helposti tehtävissä.

Edellinen Seuraava