Päivitetty viimeksi: 25.9.2018

Eturistiriidat

Suomalaisten yhtiöiden johtoa koskevista eturistiriidoista säädetään osakeyhtiölaissa. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:n mukaan hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, mikäli hänellä on siitä odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Edellä mainittua säännöstä on vastaavasti sovellettava muuhun oikeustoimeen sekä oikeudenkäyntiin ja muuhun puhevallan käyttämiseen. Toimitusjohtajaan sovelletaan samoja säännöksiä.

Lukuun ottamatta alla esitettyjä tehtäviä yhtiön hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla tai talousjohtajalla ei ole eturistiriitoja yhtiöön liittyvien tehtäviensä ja yksityisten etujensa tai muiden tehtäviensä välillä.

Rakennusliike Lapti Oy on yksi yhtiön rakennusliikekumppaneista, minkä lisäksi Rakennusliike Lapti Oy saattaa toteuttaa yhtiön kanssa kilpailevia kiinteistöhankkeita. Yhtiön hallituksen jäsen Timo Pekkarinen on Rakennusliike Lapti Oy:n hallituksen jäsen sekä osakkeenomistaja sekä Rakennusliike Lapti Oy:n emoyhtiön Kastelli Group Oy:n toimitusjohtaja.

Temotek Oy ja Temotek Palvelut Oy saattavat toteuttaa yhtiön kanssa kilpailevia kiinteistöhankkeita. Yhtiön hallituksen jäsen Reijo Tauriainen on Temotek Oy:n ja Temotek Palvelut Oy:n hallituksen jäsen.