Päivitetty viimeksi: 14.5.2019

Lähipiiriliiketoimet

Hoivatilojen lähipiiriin kuuluvat Hoivatilojen tytäryhtiöt, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä osakkeenomistajat, joilla on huomattavaa vaikutusvalta yhtiössä. Yhtiön lähipiiriin kuuluvat lisäksi näiden henkilöiden perheenjäsenet sekä sellaiset yhtiöt, joissa näillä henkilöillä on määräysvalta tai yhteinen määräysvalta. Huomattavaa vaikutusvaltaa yhtiössä käyttävänä tahona lähipiiriin kuuluu Partnera Oy, joka omistamiensa Nurture Property Holding Oy:n ja Nurture Real Estate Holding Oy:n kautta omistaa 22,9 % Hoivatilat Oyj:n osakekannasta.

Valmisteltaessa liiketoimia yhtiön lähipiiriin kuuluvan tahon kanssa tai päätettäessä tällaisista liiketoimista lähipiiriin kuuluvan tahon kanssa, asian käsittelyyn tai päätöksentekoon eivät yhtiössä osallistu henkilöt, jotka kuuluvat yhtiön sopimuskumppanin tai vastapuolen lähipiiriin eivätkä henkilöt, joille tai joiden lähipiirille voisi olla odotettavissa olennaista etua liiketoimesta tai sen tekemättä jättämisestä. Liiketoimet yhtiön lähipiirin kanssa toteutetaan käyvin markkinahinnoin. Yhtiö ei ole lainannut varoja ylimmälle johdolle, eikä yhtiöllä ole palvelussuhteen ulkopuolisia liiketoimia ylimmän johdon kanssa.

Rakennusliike Lapti Oy ja Rakennusliike Lehto Oy ovat eräitä konsernin rakennusliikekumppaneita. Hoivatilojen hallituksen jäsen Timo Pekkarinen on Rakennusliike Lapti Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja osakkeenomistaja. Hoivatilojen hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen on toiminut Rakennusliike Lehto Oy:n emoyhtiön Lehto Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajana 11.4.2018 saakka, johon asti Rakennusliike Lehto Oyj katsotaan Hoivatilojen lähipiiriyhtiöksi. Rakennusliike Lapti Oy on toteuttanut yhtiölle rakennusurakoita yhteensä 26 miljoonan euron arvosta 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. Rakennusliike Lehto Oy on toteuttanut Yhtiölle rakennusurakoita yhteensä 1 miljoonan euron arvosta 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella.