Päivitetty: 27.2.2017 10:52

Lähipiiriliiketoimet

Hoivatilojen lähipiiriin kuuluvat Hoivatilojen tytäryhtiöt, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä osakkeenomistajat, joilla on huomattavaa vaikutusvalta yhtiössä. Yhtiön lähipiiriin kuuluvat lisäksi näiden henkilöiden perheenjäsenet sekä sellaiset yhtiöt, joissa näillä henkilöillä on määräysvalta tai yhteinen määräysvalta. Huomattavaa vaikutusvaltaa yhtiössä käyttävänä tahona lähipiiriin kuuluu Partnera Oy, joka omistamiensa Nurture Property Holding Oy:n ja Nurture Real Estate Holding Oy:n kautta omistaa 22,9 % Suomen Hoivatilat Oyj:n osakekannasta.

Valmisteltaessa liiketoimia yhtiön lähipiiriin kuuluvan tahon kanssa tai päätettäessä tällaisista liiketoimista lähipiiriin kuuluvan tahon kanssa, asian käsittelyyn tai päätöksentekoon eivät yhtiössä osallistu henkilöt, jotka kuuluvat yhtiön sopimuskumppanin tai vastapuolen lähipiiriin eivätkä henkilöt, joille tai joiden lähipiirille voisi olla odotettavissa olennaista etua liiketoimesta tai sen tekemättä jättämisestä. Liiketoimet yhtiön lähipiirin kanssa toteutetaan käyvin markkinahinnoin. Yhtiö ei ole lainannut varoja ylimmälle johdolle, eikä yhtiöllä ole palvelussuhteen ulkopuolisia liiketoimia ylimmän johdon kanssa.

Rakennusliike Lapti Oy ja Rakennusliike Lehto Oy ovat eräitä konsernin rakennusliikekumppaneita. Hoivatilojen hallituksen jäsen Timo Pekkarinen on Rakennusliike Lapti Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen jäsen sekä osakkeenomistaja. Hoivatilojen hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen on Rakennusliike Lehto Oy:n emoyhtiön Lehto Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja sekä osakkeenomistaja. Rakennusliike Lapti Oy on toteuttanut yhtiölle rakennusurakoita yhteensä 23,3 miljoonan euron arvosta 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella ja yhteensä 23,9 miljoonan euron arvosta 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Rakennusliike Lehto Oy on toteuttanut Yhtiölle rakennusurakoita yhteensä 1,4 miljoonan euron arvosta 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Rakennusliike Lehto Oy ei toteuttanut Yhtiölle rakennusurakoita 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella.