Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Suomen Hoivatilat Oyj noudattaa 23.2.2017 alkaen Hallinnointikoodia kokonaisuudessaan. Hallinnointikoodi on saatavilla julkisesti Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2016 (pdf)