Päivitetty viimeksi: 10.5.2019

Sisäpiirihallinto

Hoivatilojen sisäpiiriohje täydentää kulloinkin voimassa olevan EU-sääntelyn, kotimaisen sääntelyn, erityisesti arvopaperimarkkinalain ja rikoslain, Finanssivalvonnan ohjeiden sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjeen velvollisuuksia. Sisäpiiriohje on yhtiön koko henkilöstön saatavilla.  Hoivatilojen hallitus on hyväksynyt yhtiön sisäpiiriohjeen.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) voimaantulon seurauksena yhtiö ei enää ylläpidä julkista sisäpiirirekisteriä. Hoivatilat ylläpitää hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluetteloita, jotka eivät ole julkisia.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Liiketoimistaan yhtiön rahoitusvälineillä ilmoitusvelvollisia johtohenkilöitä ovat yhtiössä seuraavat henkilöt:

  • hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
  • hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet;
  • toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan mahdolliset sijaiset; sekä
  • johtoryhmän jäsenet.

Suljettu ikkuna

Hoivatilojen ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön liiketoimintakatsauksen, puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen liiketoimintakatsauksen, puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamispäivän päättyessä.

Hoivatilojen sisäpiiriohje täydentää kulloinkin voimassa olevan EU-sääntelyn, kotimaisen sääntelyn, erityisesti arvopaperimarkkinalain ja rikoslain, Finanssivalvonnan ohjeiden sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjeen velvollisuuksia. Sisäpiiriohje on yhtiön koko henkilöstön saatavilla.  Hoivatilojen hallitus on hyväksynyt yhtiön sisäpiiriohjeen.

Sisäpiiriläiset Hoivatiloissa

Yhtiö on 2.7.2016 asti ylläpitänyt julkista sisäpiirirekisteriä arvopaperimarkkinalain edellyttämistä ilmoitusvelvollisista henkilöistä sekä pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä henkilöistä, joilla on säännöllinen pääsy sisäpiiritietoon. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) voimaantulon seurauksena yhtiö ei enää ylläpidä julkista sisäpiirirekisteriä, mutta rekisterin tiedot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 2.7.2017 asti.

Hoivatilat ylläpitää hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluetteloita, jotka eivät ole julkisia.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Liiketoimistaan yhtiön rahoitusvälineillä ilmoitusvelvollisia johtohenkilöitä ovat yhtiössä seuraavat henkilöt:

  • hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
  • hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet;
  • toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan mahdolliset sijaiset; sekä
  • johtoryhmän jäsenet.

Suljettu ikkuna

Hoivatilojen ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön liiketoimintakatsauksen, puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen liiketoimintakatsauksen, puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamispäivän päättyessä.

Ohjeet finanssimarkkinoita koskevien rikkomusten ilmoittamisesta

Hoivatilat Oyj:n  palveluksessa olevat henkilöt voivat riippumattoman kanavan kautta ilmoittaa finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta, muun muassa yhtiön ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeiden vastaisesta toiminnasta.

Ilmoitusten käsittely on järjestetty asianmukaisesti ja ilmoituksen tekijän ja ilmoituksen kohteena olevan henkilön henkilötietoja suojataan noudattaen henkilötietolakia (523/1999).