Päivitetty viimeksi: 10.9.2018

Tilintarkastus

Ulkoisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Yhtiön tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilikauden aikana suoritetusta tarkastuksesta raportoidaan hallitukselle. Tilintarkastaja ja hallitus tapaavat vähintään kerran vuodessa.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on 23.2.2017 valinnut yhtiön KHT-tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n (y-tunnus 1805485-9, osoite PL 1037 (Töölönlahdenkatu 3 A), 00101 Helsinki), päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti Kääriäinen