Päivitetty: 22.2.2018 15:04

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.  Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Jussi Karjula, s. 1975, on toiminut Hoivatilojen toimitusjohtajana vuodesta 2010. Karjula on toiminut hallituksen jäsenenä Lännentila Oy:ssä vuodesta 2013 ja Perunakauppa Luonnosta Oy:ssä vuosina 2005-2016. Karjula toimi vuosina 2008–2012 Rakennusliike Lapti Oy:ssä hallituksen jäsenenä. Ennen Hoivatiloihin siirtymistään Karjula toimi Pohjoisen Kantaperuna Oy:n (nykyisin Perunamestarit Oy) toimitusjohtajana vuosina 2004–2010. Karjula toimi toimialajärjestö Pro Peruna ry:n puheenjohtajana vuosina 2008–2010 sekä ruotsalaisen HZPC Kantaperuna AB:n hallituksen jäsenenä vuosina 2007–2010. Karjula on suorittanut liiketalouden tradenomi-tutkinnon Oulun ammattikorkeakoulussa vuonna 1999.