Päivitetty: 18.5.2017 09:07

Hoivatilat sijoituskohteena

Perustietoa Hoivatiloista

Suomen Hoivatilat Oyj (”Hoivatilat” tai ”yhtiö”) on hoiva- ja päiväkotitilojen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, rakennuttamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen erikoistunut palveluyhtiö. Hoivatilat tarjoaa laadukkaita ja kustannustehokkaita vuokrahoivatilaratkaisuja varhaiskasvatuksen ja hoivan alalla pääosin yksityisille palveluntarjoajille mutta myös kunnille ja kaupungeille. Hoivatilojen mallissa tilan käyttäjä saa toiveidensa mukaiset tilat ns. avaimet käteen -periaatteella, yhdellä sopimuksella. Tilojen tuottamisen lisäksi yhtiö hoitaa kaikki rakentamiseen liittyvät sopimus- ja lupaprosessit. Yhtiö suunnittelee, rahoittaa ja rakennuttaa tilat täysin käyttövalmiiksi ja vuokraa ne palveluntuottajalle, tuottaen kokonaisratkaisun alkaen tontin vuokraamisesta tai ostamisesta sekä rakennuttamistehtävistä täysin valmiiksi hoivan tilaksi varustelua myöten.

Hoivatilat toimii hoivakiinteistömarkkinassa, joka on viime vuosina kasvanut Suomessa voimakkaasti. Yksityinen palveluntarjonta on sekä päivähoidossa että muissa hoivan segmenteissä lisääntynyt muun muassa julkisen palveluntuotannon ulkoistamisen ja palvelusetelien yleistymisen myötä. Hoivatilojen asiakaskunta muodostuu pääasiassa päivähoito- ja hoivayrityksistä, joiden liiketoiminnalle on tyypillistä se, ettei pääomia haluta kiinnittää omiin kiinteistöinvestointeihin, jolloin pääomat ovat käytettävissä päivähoito- ja hoivayritysten ydinliiketoiminnassa – palvelujen kehittämisessä ja kasvattamisessa.

Hoivatilat on perustettu vuonna 2008. Maaliskuun lopussa 2017 Hoivatilojen omistajina oli noin 5500 osakkeenomistajaa. Toimimme valtakunnallisesti, erityisesti kasvukeskusalueilla. Hoivatilojen sadas kiinteistöhanke käynnistyi marraskuussa 2016. Valmiiden ja keskeneräisten kiinteistöhankkeiden markkina-arvo Hoivatilojen taseessa oli 31.3.2017 noin 173 miljoonaa euroa.