Päivitetty viimeksi: 21.10.2019

Hoivatilat sijoituskohteena

 • Uniikki liiketoimintamalli, palveluyhtiö
 • Yhteiskunnallisesti merkityksellinen ja uudistava toimintamalli
 • Voimakkaan kasvun yhtiö
 • Matalan riskin yhtiö:
  uudet kiinteistöt, pitkät vuokrasopimukset ja 100 prosentin vuokrausaste
 • Läpinäkyvä toimintamalli:
  tuotot muodostuvat vuokratuotoista, rakennuttamisen kehityskatteesta ja
  mahdollisista kiinteistöjen arvonmuutoksista

Perustietoa Hoivatiloista

Hoivatilat on hoivan ja kasvatuksen tilojen tuottamiseen, vuokraamiseen ja omistamiseen erikoistunut palveluyritys. Toimintatapamme on ainutlaatuinen. Kunnille olemme kokonaisvaltainen palvelukumppani. Yrityksille olemme partneri, joka huolehtii kiinteistöhankkeet tontin hankinnasta erityiskiinteistön ylläpitoon. Kiinteistön käyttäjä saa toiveidensa mukaiset tilat ”avaimet käteen” -periaatteella, täysin käyttövalmiina, ja Hoivatilat jää tilojen aktiiviseksi omistajaksi. Olemme tehneet yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistäneet yli 200 kiinteistöhanketta ympäri Suomen.

Hoivatilat toimii hoivakiinteistömarkkinassa, joka on viime vuosina kasvanut Suomessa voimakkaasti. Yksityinen palveluntarjonta on sekä päivähoidossa että muissa hoivan segmenteissä lisääntynyt muun muassa julkisen palveluntuotannon ulkoistamisen ja palvelusetelien yleistymisen myötä. Hoivatilojen asiakaskunta muodostuu pääasiassa päivähoito- ja hoivayrityksistä, joiden liiketoiminnalle on tyypillistä se, ettei pääomia haluta kiinnittää omiin kiinteistöinvestointeihin, jolloin pääomat ovat käytettävissä päivähoito- ja hoivayritysten ydinliiketoiminnassa – palvelujen kehittämisessä ja kasvattamisessa.

Hoivatilat on perustettu vuonna 2008. Kesäkuun lopussa 2019 Hoivatilojen omistajina oli yli 9000 osakkeenomistajaa. Toimimme valtakunnallisesti, erityisesti kasvukeskusalueilla.  Valmiiden ja keskeneräisten kiinteistöhankkeiden markkina-arvo Hoivatilojen taseessa oli 30.6.2019 noin 400 miljoonaa euroa.

Ole mukana luomassa tulevaisuuden parempaa yhteiskuntaa!

Millä eväillä kannattava kasvu jatkuu?

Katso toimitusjohtaja Jussi Karjulan
haastattelu SijoitusSummitissa syksyllä 2019.

Katso haastattelu