Päivitetty: 14.3.2017 13:07

Avainluvut

Hoivatilojen tuotot muodostuvat kiinteistöjen vuokratuotoista, kiinteistöjen myyntituotoista ja kiinteistöjen arvonmuutoksista. Yhtiön tulos muodostuu kiinteistöjen nettovuokratuotoista, kiinteistöjen myyntien kautta realisoituneista arvonmuutoksista ja realisoitumattomista arvonmuutoksista, vieraan pääoman kustannuksista, hallinnon kuluista sekä veroista.

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

 

1.1–31.12.
31.12.2016 31.12.2015
Liikevaihto, tuhatta euroa 7 414 3 823
Liikevoitto, tuhatta euroa 19 304 13 720
Tilikauden tulos, tuhatta euroa 14 697 10 468
Taseen loppusumma, tuhatta euroa 159 768 97 274
Omavaraisuusaste, % 46,8 % 46,4 %
Nettovelkaantumisaste, % 90,3 % 87,0 %
Oman pääoman tuotto, % 24,5 % 28,6 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,75 0,79
Osakekohtainen osinko, euroa 0,10 0,07
Taloudellinen käyttöaste, % 100,0 % 100,0 %
Toiminnallinen käyttöaste, % 100,0 % 100,0 %
Vuokralaisvaihtuvuus / kk, % 0,0 % 0,0 %
Operatiivinen tulos, tuhatta euroa 2 850 1 197
Osakekohtainen operatiivinen tulos, euroa 0,15 0,09
NAV, tuhatta euroa 83 055 49 908
NAV / osake, euroa 4,00 3,22
NNAV, tuhatta euroa 74 841 45 167
NNAV/osake, euroa 3,60 2,92
Alkutuotto, % 6,9 % 7,1 %
Vacancy rate, % 0,0 % 0,0 %
Valmiit kiinteistökohteet, kpl 56 38