Keskeiset riskitekijät

Hoivatilat arvioi, että kuluvan tilikauden ja lähiaikojen riskit liittyvät pääasiassa taloudelliseen ympäristöön, kiinteistöhankkeiden onnistumiseen ja asiakkaisiin. Lisäksi kiinteistöjen arvostukseen liittyy riski käypien arvojen vaihtelusta. Taloudellisessa ympäristössä keskeisiä riskitekijöitä ovat mahdolliset korkotason muutokset ja rahoituksen saatavuus.

Hoivatilojen liiketoiminta on riippuvainen vuokralaisten vuokranmaksukyvystä. Kiinteistöjen käyttöastetta ja vuokralaisten taloudellista tilannetta seurataan säännöllisin tapaamisin ja talousseurannan avulla. Myös merkittävät lainsäädännön tai viranomaismääräysten muutokset voivat vaikuttaa yhtiön asiakkaiden liiketoimintaan ja sitä kautta kiinteistöjen kysyntään.

Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskitekijät on kuvattu yhtiön 24.2.2017 julkistamassa rekisteröintiasiakirjassa ja yhtiön osakkeeseen sekä pörssilistalle siirtymiseen liittyvät riskit pörssilistalle siirtymistä varten yhtiön 24.2.2017 julkistamassa arvopaperiliitteessä.

Rekisteröintiasiakirja ja arvopaperiliite ovat luettavissa osoitteessa: https://hoivatilat.fi/listautuminen-2017