Päivitetty viimeksi: 10.9.2018

Strategia

Hoivatilojen tavoitteena on olla asiakkailleen kasvun ratkaisija sekä pitkäjänteinen kiinteistöjen omistaja ja vuokranantaja.

Palvelujen järjestäminen vaatii toimivia tiloja. Erityiskiinteistöjen tuottaminen vaatii osaamista ja pääomia. Tämän kokonaisuuden Hoivatilat voi tuoda sekä kasvaville hoiva- ja päivähoitoalan yrityksille että kunnille. Edelläkävijyys uudenlaisten kokonaisvaltaisten konseptien tuottamisessa ja ekologisten ratkaisujen suosiminen ovat tärkeä osa Hoivatilojen toimintamallia.

Hoivatilojen toiminnan keskeisenä tavoitteena on kiinteistöomaisuuden merkittävä kasvattaminen lähivuosien aikana. Tavoitteen mukaisen kasvun tulee olla hallittua ja kannattavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että toteutettavien kiinteistöhankkeiden tulee täyttää tietyt taloudelliset ja laadulliset kriteerit. Yhtiön hallituksen laatima strategia ohjaa toimintaa siten, että hankkeille asetetut kriteerit täyttyvät ja tavoiteltu kasvu voidaan toteuttaa sekä hallitusti että kannattavasti.

Hoivatilat Strategia