Päivitetty viimeksi: 10.9.2018

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018

  • Hoivatilat arvioi vuoden 2018 liikevaihdon olevan noin 17 miljoonaa euroa.
  • Operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan noin 40 % liikevaihdosta.
  • Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan vuoden 2018 lopussa olevan 330 – 340 miljoonaa euroa

Ohjeistus perustuu sille oletukselle, että yhtiö ei loppuvuoden 2018 aikana tee uusia merkittäviä valmiiden sijoituskiinteistöjen ostoja tai myyyntejä ja että kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytettävät markkinatuottovaatimukset pysyvät nykyisellä tasollaan.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2018-2020

  • Liikevaihdon kasvu vuonna 2018 vähintään 40 % ja vuosina 2019-2020 vähintään 30 % vuodessa
  • Operatiivinen tulos keskimäärin 40 % liikevaihdosta
  • Omavaraisuusaste keskimäärin vähintään 35 %