Päivitetty viimeksi: 14.5.2019

Taloudelliset tavoitteet

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019

  • Hoivatilat arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan noin 23 miljoonaa euroa.
  • Operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan noin 40 % liikevaihdosta.
  • Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan vuoden 2019 lopussa olevan 440 – 470 miljoonaa euroa

Ohjeistus perustuu sille oletukselle, että yhtiö ei loppuvuoden 2019 aikana tee uusia merkittäviä valmiiden sijoituskiinteistöjen ostoja tai myyyntejä ja että kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytettävät markkinatuottovaatimukset pysyvät nykyisellä tasollaan.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2019-2021

  • Liikevaihdon vuosittainen kasvu keskimäärin 30 %
  • Operatiivinen tulos keskimäärin 40 % liikevaihdosta
  • Omavaraisuusaste keskimäärin vähintään 30 %. Omavaraisuusasteessa on huomioitu
    1.1.2019 sovellettavaksi tulevan IFRS 16-standardin vaikutus.

Hoivatilojen osingonjakopolitiikan mukainen tavoite on jakaa vuosittain osinkona vähintään 50 %
operatiivisesta tuloksesta.