Päivitetty viimeksi: 11.2.2020

Taloudelliset tavoitteet

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019

  • Hoivatilat arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan noin 23 miljoonaa euroa.
  • Operatiivisen tuloksen (EPRA) arvioidaan olevan vähintään 35 prosenttia liikevaihdosta.
  • Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan vuoden 2019 lopussa olevan 490 miljoonaa euroa.

Ohjeistus perustuu sille oletukselle, että yhtiö ei loppuvuoden 2019 aikana tee merkittäviä valmiiden sijoituskiinteistöjen ostoja tai myyyntejä ja että kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytettävät markkinatuottovaatimukset pysyvät nykytasolla.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2019-2021

  • Liikevaihdon vuosittainen kasvu keskimäärin 30 prosenttia.
  • Operatiivinen tulos (EPRA) keskimäärin 40 prosenttia liikevaihdosta.
  • Omavaraisuusaste keskimäärin vähintään 30 prosenttia. Omavaraisuusasteessa on huomioitu
    1.1.2019 sovellettavaksi tulevan IFRS 16-standardin vaikutus.

Hoivatilojen osingonjakopolitiikan mukainen tavoite on jakaa vuosittain osinkona vähintään 50 prosenttia operatiivisesta tuloksesta.