Päivitetty viimeksi: 10.9.2018

Vastuullisuus

Me hoivatilalaiset olemme kiteyttäneet olemassaolomme tarkoituksen seuraavasti:
Luomme parempaa yhteiskuntaa yhdessä kumppaneidemme kanssa.
Visioksemme eli halutuksi tulevaisuuskuvaksemme olemme määritelleet:
Hoivatilat luo ylivertaisen asiakaskokemuksen asiakkaidensa kasvun ratkaisijana.

Kannattava liiketoiminta on olennainen osa yritysvastuuta

Hoivatilojen keskeisenä tavoitteena on kiinteistöomaisuuden merkittävä kasvattaminen lähivuosien aikana. Tavoitteen mukaisen kasvun tulee olla hallittua ja kannattavaa. Vuosi 2017 oli yhtiölle vahvan kasvun aikaa. Liikevaihdon kasvu oli 66,9 % ja tilikauden tulos kasvoi 73,5 %. Kiinteistösalkun koko kasvoi vuoden 2017 aikana 59,7%.

Pidämme hyvää huolta henkilöstöstä

Henkilöstön hyvinvointi ja kehittyminen ovat tärkeässä roolissa liiketoiminnassamme. Haluamme huolehtia siitä, että nykyiset ja tulevat työntekijät saavat tehdä mielekästä ja merkityksellistä työtä hyvässä työyhteisössä. Vuonna 2017 siirryimme kehityskeskusteluista sparrauskeskusteluihin. Uudessa mallissa keskusteluita käydään useammin, neljä kertaa vuodessa. Keskustelujen myötä halutaan pitää työntekijöiden tavoitteet ja roolit selkeinä ja auttaa ja tukea omissa työtehtävissä onnistumisissa. Lisäksi huomioita kiinnitetään motivaation säilyttämiseen, työntekijän koulutustarpeisiin ja resursseihin sekä yleiseen hyvinvointiin sekä töissä että kotona.

Ympäristövastuuta yhdessä kumppaneiden kanssa

Hoivatilojen tärkeimmät ympäristövastuun painopistealueet ovat kulutetun energian määrän vähentäminen ja ekologisten lämmitysjärjestelmien käyttö kiinteistössä mahdollisuuksien mukaan. Energiatehokkuuden kehittämistyötä teemme jatkuvasti yhdessä kumppaniverkoston kanssa. Lisäksi hyödynnämme erilaisia digitalisaation mahdollistamia keinoja kiinteistöjen elinkaaren pidentämiseksi ja vastuullisen omistajuuden varmistamiseksi. Lähes kaikki Hoivatilojen tuottamat kiinteistöt rakennetaan puusta. Puun käyttö rakentamisessa hillitsee ilmastonmuutosta. Puu on uusiutuva rakennusmateriaali. Puutalot aiheuttavat koko elinkaarensa aikana huomattavasti vähemmän ilmasto- ja ympäristöhaittoja kuin vastaavat betonista, teräksestä ja tiilestä rakennetut talot.