Päivitetty viimeksi: 7.4.2019

Osinko

Hoivatilojen osingonjakopolitiikan mukainen tavoite on jakaa osinkona vähintään 50 % operatiivisesta tuloksesta. Mikäli osinkoa jaetaan, yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. Operatiivinen tulos kuvastaa yhtiön liiketoiminnan kannattavuutta ilman kiinteistöjen käypien arvojen muutoksen vaikutusta. Yhtiön osingonjako perustuu osinkopolitiikan mukaisesti operatiiviseen tulokseen.

2018 2017 2016
Osinko per osake, euroa 0,17 0,13 0,10
Osinko, miljoonaa euroa 4,2 3,3 2,1
Osinko operatiivisesta tuloksesta, % 56,4 % 60,5 % 72,9 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,15 % 1,6 % 1,3 %
Osingonmaksun täsmäytyspäivä 28.3.2019 29.3.2018 27.2.2017
Osingon maksupäivä 4.4.2019 9.4.2018 7.3.2017