Päivitetty viimeksi: 10.9.2018

Sijoittajapalvelu

Hoivatilojen sijoittajaviestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinoilla toimivilla osapuolilla on mahdollisimman nopeasti ja samanaikaisesti käytössään yhtenäiset, olennaiset ja riittävät tiedot yhtiön osakkeen tai muun rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista tekijöistä yhtiön rahoitusvälineiden hintojen määrittämistä varten.

Hoivatilat noudattaa viestinnässään läpinäkyvyyden ja tasapuolisuuden periaatteita ja pyrkii palvelemaan kaikkia sidosryhmiään parhaalla mahdollisella tavalla.

Hoivatilojen verkkosivusto www.hoivatilat.fi sekä yhtiön julkaisemat pörssitiedotteet ovat tärkein yhtiön toimintaa ja taloutta koskevien tietojen julkaisukanava. Kaikilla sidosryhmillä on yhtäläiset mahdollisuudet verkkosivuston tarjoamien tietojen käyttöön.

Hoivatilojen sijoittajaviestinnästä vastaa viestintäpäällikkö Riikka Säkkinen.