Päivitetty viimeksi: 14.10.2020

Sijoittajapalvelu

Hoivatilojen sijoittajaviestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinoilla toimivilla osapuolilla on mahdollisimman nopeasti ja samanaikaisesti käytössään yhtenäiset, olennaiset ja riittävät tiedot yhtiön osakkeen tai muun rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista tekijöistä yhtiön rahoitusvälineiden hintojen määrittämistä varten.

Hoivatilat noudattaa viestinnässään läpinäkyvyyden ja tasapuolisuuden periaatteita ja pyrkii palvelemaan kaikkia sidosryhmiään parhaalla mahdollisella tavalla.

Hoivatilojen verkkosivusto www.hoivatilat.fi sekä yhtiön julkaisemat pörssitiedotteet ovat tärkein yhtiön toimintaa ja taloutta koskevien tietojen julkaisukanava. Kaikilla sidosryhmillä on yhtäläiset mahdollisuudet verkkosivuston tarjoamien tietojen käyttöön.

Hoivatilojen sijoittajaviestinnästä vastaa henkilöstö ja viestintäjohtaja Riikka Säkkinen.

Riikka-Sakkinen

Yhteystiedot

Riikka Säkkinen

Henkilöstö- ja viestintäjohtaja

p. 040 524 2768
riikka.sakkinen (at) hoivatilat.fi