Päivitetty viimeksi: 15.5.2019

Avainluvut

Hoivatilojen tuotot muodostuvat kiinteistöjen vuokratuotoista, kiinteistöjen myyntituotoista ja kiinteistöjen arvonmuutoksista. Yhtiön tulos muodostuu kiinteistöjen nettovuokratuotoista, kiinteistöjen myyntien kautta realisoituneista arvonmuutoksista ja realisoitumattomista arvonmuutoksista, vieraan pääoman kustannuksista, hallinnon kuluista sekä veroista.

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

              1.1.–31.12.
2018 2017
Liikevaihto, miljoonaa euroa 17,2 12,4
Liikevoitto, miljoonaa euroa 48,5 33,3
Tilikauden tulos, miljoonaa euroa 37,0 25,5
Taseen loppusumma, miljoonaa euroa 364,3 258,1
Omavaraisuusaste, % 44,5 % 50,1 %
Nettovelkaantumisaste, % 98,2 % 77,6 %
Oman pääoman tuotto, % 25,4 % 25,0 %
Osakekohtainen tulos, euroa 1,46 1,05
Osakekohtainen osinko, euroa 0,17 0,13
Taloudellinen käyttöaste, % 100,0 % 100,0 %
Toiminnallinen käyttöaste, % 100,0 % 100,0 %
Vuokralaisvaihtuvuus / kk, % 0,0 % 0,0 %
Operatiivinen tulos, miljoonaa euroa 7,7 5,4
Osakekohtainen operatiivinen tulos, euroa 0,30 0,22
NAV, tuhatta euroa 185 304 143 346
NAV / osake, euroa 7,28 5,67
NNAV, tuhatta euroa 161 937 129 136
NNAV/osake, euroa 6,37 5,11
Alkutuotto, % 6,2 % 6,5 %
Vacancy rate, % 0,0 % 0,0 %
Valmiit kiinteistökohteet, kpl 120 90