Päivitetty viimeksi: 10.9.2018

Avainluvut

Hoivatilojen tuotot muodostuvat kiinteistöjen vuokratuotoista, kiinteistöjen myyntituotoista ja kiinteistöjen arvonmuutoksista. Yhtiön tulos muodostuu kiinteistöjen nettovuokratuotoista, kiinteistöjen myyntien kautta realisoituneista arvonmuutoksista ja realisoitumattomista arvonmuutoksista, vieraan pääoman kustannuksista, hallinnon kuluista sekä veroista.

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

                         1.1.–31.12.
2017 2016
Liikevaihto, miljoonaa euroa 12,4 7,4
Liikevoitto, miljoonaa euroa 33,3 19,3
Tilikauden tulos, miljoonaa euroa 25,5 14,7
Taseen loppusumma, miljoonaa euroa 258,1 159,8
Omavaraisuusaste, % 50,1 % 46,8 %
Nettovelkaantumisaste, % 77,6 % 90,3 %
Oman pääoman tuotto, % 25,0 % 24,5 %
Osakekohtainen tulos, euroa 1,05 0,75
Osakekohtainen osinko, euroa 0,13 0,10
Taloudellinen käyttöaste, % 100,0 % 100,0 %
Toiminnallinen käyttöaste, % 100,0 % 100,0 %
Vuokralaisvaihtuvuus / kk, % 0,0 % 0,0 %
Operatiivinen tulos, miljoonaa euroa 5,4 2,9
Osakekohtainen operatiivinen tulos, euroa 0,22 0,15
NAV, tuhatta euroa 143 346 83 055
NAV / osake, euroa 5,67 4,00
NNAV, tuhatta euroa 129 136 74 841
NNAV/osake, euroa 5,11 3,60
Alkutuotto, % 6,5 % 6,9 %
Vacancy rate, % 0,0 % 0,0 %
Valmiit kiinteistökohteet, kpl 90 56